Opis projekta

Raziskovanje kraških pojavov in voda na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana (2018/19)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.RAZISKOVANJE KRAŠKIH POJAVOV IN VODA

 

1.   dejavnost: LASTNOSTI VODE

VSEBINA DEJAVNOSTI:

-        vzroki in posledice površinske napetosti;

-        načrtovanje, izvedba in ustrezna interpretacija eksperimenta o površinski napetosti;

-        zgradba in učinkovanje tenzidov v različnih čistilih;

-        pomen površinske napetosti za vodne organizme;

-        načrtovanje, izvedba in ustrezna interpretacija eksperimenta o učinku tenzidov iz čistil v vodi na vodne organizme in na različna tkiva.

NAČIN IZVAJANJA:

-        načrtovanje in izvedba izbranega eksperimenta;

-        demonstracija eksperimenta sošolcem  in  obdelava podatkov;

-         pisanje poročila.

TERMINSKI PLAN:

december 2018, januar 2019

 

2. dejavnost: OSKRBA Z VODO NA KRASU SKOZI ČAS:

-        VSEBINA DEJAVNOSTI:

-         problematika oskrbe z vodo na Krasu;

-        vrste vodnih virov na Krasu nekoč (pred vodovodom);

-        načini oskrbe z vodo gospodinjstev in živine v domačem kraju na Krasu pred vodovodom.

 

NAČIN IZVAJANJA:

-        delo s pisnimi viri;

-        raziskovalno delo na terenu (iskanje materialnih virov, metoda spraševanja na terenu lokalnega starejšega prebivalstva in  predstavnikov lokalnih institucij);

-        foto dokumentiranje in pisanje poročila;

-        predstavitev  sošolcem izsledke raziskave.

 

TERMINSKI PLAN:

december 2018, januar 2019

 

IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INŠTITUCIJ OZ. LOKALNE SKUPNOSTI:

-        Kraški vodovod Sežana;

-        Park Škocjanske jame;

-        lokalne inštitucije ( turistično društvo, krajevna skupnost, župnijski urad…).

 

3. dejavnost: VODARNA DRAGA

VSEBINA DEJAVNOSTI:

-        ustanovitev in delovanje črpališča  in vodarne Draga v Gornjih Vremah;

-        pomen vodarne za železnico, krajane ob železnici od Gornjih Ležeč do Trsta in Nabrežine;

pomen vodarne za Kraški vodovod, ki je oskrboval celotno bivšo sežansko občino.

NAČIN IZVAJANJA:

-        delo z zgodovinskimi pisnimi viri;

-        raziskovalno delo na terenu (iskanje materialnih virov, razgovori s predstavniki lokalnih institucij in Kraškega vodovoda Sežana);

-        fotodokumentiranje;

-         pisanje poročila.

 

IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INŠTITUCIJ OZ. LOKALNE SKUPNOSTI:

-        Kraški vodovod Sežana,

-        TKŠD Urbanščica.

 

TERMINSKI PLAN:

januar 2019

4. dejavnost:  ČRPALIŠČE KLARIČI IN VODARNA SELA NA KRASU:

VSEBINA DEJAVNOSTI:

-        črpališče Klariči in vodarna Sela na Krasu;

-        delovanje celotnega sodobnega vodooskrbnega sistema od črpališča do potrošnika;

-        priprava vode za pitje na Kraškem vodovodu in razlika med kraško podtalnico v primerjavi s pitno vodo drugačnega porekla;

-        kriteriji za kakovost pitne vode;

-        ranljivost kraških vodonosnikov ;

-        pomen varovanja okolja na vodozbirnem in  vplivnih območjih za kakovost vode v kraškem vodonosniku.

 

NAČIN IZVAJANJA:

-        delo s pisnimi viri (viri o črpališču, zakonodaja o površinskih in pitnih vodah);

-        delo na terenu (ogled črpališča Klariči in vodarne Sela na Krasu, princip črpanja vode iz črpališča v vodarno in delovanje celotnega vodo oskrbovalnega sistema, priprava vode za pitje);

-        laboratorijsko delo;

-        obdelava podatkov in pisanje poročila.

 

TERMINSKI PLAN:

februar 2019

IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INŠTITUCIJ OZ. LOKALNE SKUPNOSTI:

-        Kraški vodovod Sežana,

-        Park Škocjanske jame.

 

5. dejavnost: ANALIZA VODE V REKI REKI IN TIMAVI:

VSEBINA DEJAVNOSTI:

-        kakovost vode v reki Reki pred ponorom v Škocjansko jamo, reki Timavi na izviru v Devinu in vodarni v Klaričih

 

NAČIN IZVAJANJA:

-        raziskovalno delo na terenu (odvzem vzorcev  in analiza vode);

-        laboratorijsko delo;

-        obdelava podatkov in pisanje poročila.

 

TERMINSKI PLAN:

januar  in februar 2019

 

IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INŠTITUCIJ OZ. LOKALNE SKUPNOSTI:

-        Kraški vodovod Sežana,

-        Park Škocjanske jame.

 

CILJI / kompetence:

  • Višje oblike učenja z znanstveno raziskovalnim pristopom
  • Širitev in poglabljanje znanja
  • Razvijanje samostojnosti in odgovornosti do znanja
  • Razvijanje intelektualnih nadarjenosti
  • Interdisciplinarno povezovanje znanja