Opis projekta

Božični koncert na Gimnaziji Poljane (2018/19)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Božično-novoletni koncert Gimnazije Poljane – BNK


  • spodbuja ustvarjalnost mladih in jim omogoča delovanje na področjih, na katerih prej morda niso imeli priložnosti sodelovati,

  • spodbuja medgeneracijsko sodelovanje (dijaki in profesorji),

  • omogoča vpogled v celoten proces nastajanja dogodka,

  • sooča sodelujoče z odgovornim ravnanjem, saj je prireditev zahteva veliko samostojnega, pa tudi timskega dela.


Projekt BNK izvajamo že od leta 2001. Gre za koncert, na katerem sodelujejo tako dijaki kot profesorji naše šole. Na začetku smo ga izvajali v šolski dvorani s 120 sedeži. Leta 2010 smo se zaradi velikega zanimanja selili v Španske borce, kjer si je v dveh predstavah koncert ogledalo 800 gledalcev. Lansko leto smo prireditev prvič izvedli v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Čeprav se projekt imenuje koncert, je veliko več kot to. Nastopajoče izbiramo na avdicijah, sama priprava koncerta pa poteka nekaj mesecev (praviloma od marca do decembra, ko koncert izvedemo). Poleg nastopajočih (pevci, plesalci, inštrumentalisti, igralci, povezovalci) so v delo vključeni tudi dijaki, ki pomagajo pri organizaciji (vizualna podoba in tehnična podpora) koncerta.

Nadarjeni izbrani dijaki imajo priložnost uvida v svoje sposobnosti in talente in jih pod izkušenim mentorstvom nadgraditi ter jih predstaviti. Spoznajo potek priprave in organizacije prireditve ter delček odrskega življenja. Tako se bolje zavejo vseh prednosti in pomanjkljivosti le-tega, hkrati pa dobijo priznanje svojega talenta in trdega dela.


 • Ali je bil projekt s strani zunanjih sodelavcev/ocenjevalcev prepoznan kot primeren za delo z nadarjenimi? Če je odgovor DA, kdo in kako ga je ocenil.


Projekt je neformalne narave in večinoma v organizaciji šole, zato (razen tehnične podpore in prostora) nimamo zunanjih sodelavcev in ocenjevalcev. Neformalno dobivamo od gledalcev, ki so po poklicu tudi igralci in umetniki, veliko pohval in podpore.


 • Prednost pri izboru imajo projekti, v katere so vključene zunanje inštitucije in izvajalci. Njihova vloga v projektu mora biti jasno opredeljena. Iz prijave mora biti tudi jasno, katere dejavnosti v projektu izvajajo zunanji sodelavci in inštitucije.

Od leta 2010 do leta 2016 smo sodelovali s Španskimi borci. Ti so nam pomoč ponudili zlasti pri tehnični podpori koncerta (ozvočenje, osvetlitev, tiskanje vstopnic, hostese). Tovrstno sodelovanje se od lanskega leta nadaljuje s Cankarjevim domom. Nekaj tednov pred izvedbo koncerta imamo sestanek z odgovorno osebo institucije, s katero sodelujemo. Na srečanju, na katerem je prisoten tudi eden izmed tehnikov, predložimo natančen scenarij prireditve in se pogovorimo o možnostih izvedbe.


 • Predstavljeni morajo biti dosedanji dosežki in rezultati projekta (sodelovanja na prireditvah, natečaji, tekmovanja, razstave, sodelovanje z lokalno skupnostjo, s strokovnimi združenji, nevladne organizacije, prostovoljstvo, mednarodno sodelovanje….).


Koncert si vsako leto ogledajo naši dijaki, profesorji, starši, sponzorji, donatorji, gosti iz tujine (dijaki in profesorji tujih šol, ki so na izmenjavi) in drugi. Glede na to, da je naš koncert dobrodelni, del izkupička prodaje kart (ostalo porabimo za kritje stroškov najema dvorane) namenimo Pediatrični kliniki in Zvezi prijateljev mladine.


 • Kako se bodo v delo na projektu lahko vključevali dijaki drugih šol (posamezniki; manjše skupine)?


Vsako leto na koncertu sodelujejo tudi dijaki, ki ne obiskujejo naše šole. Bodisi  so naši bivši dijaki, ki šolanje nadaljujejo na raznih fakultetah, bodisi so dijaki drugih srednjih šol, s katerimi se povežejo naši učenci (na primer soplesalci, člani glasbenih skupin itd.). Prav tako na prireditvi sodelujejo večje skupine dijakov naše šole, to so t. i. razredne točke, ko se povežejo učenci istega oddelka, kar zahteva veliko prilagajanja in sodelovanja. Nenazadnje se veliko naših dijakov vzporedno izobražuje na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in večina med njimi nastopa tudi na BNK-ju.


 • Katere kompetence, znanja in spretnosti v podporo karierni orientaciji razvijajo dijaki, ki sodelujejo v projektu?


Veliko naših dijakov, ki so sodelovali pri oblikovanju BNK-ja, nadaljuje svoje izobraževanje na področjih, s katerimi so se spoznali preko projekta BNK:

  • režija (izvedba koncerta, zaodrje),

  • igra (povezovalci koncerta),

  • fotografija (fotografiranje in snemanje koncerta; snemanje kratkih filmov, ki se vrtijo med koncertom),

  • scenografija (skiciranje odrske postavitve)

  • ekonomija (iskanje sponzorjev in donatorjev koncerta),

  • glasba,

  • ples,

  • petje,

  • oblikovanje (izdelovanje plakatov, logotipov koncerta).

  Mnogi sodelujoči ravno preko projekta BNK pokažejo svoje talente, ki se jih v preteklosti morda sploh niso zavedali ali si jih upali pokazati.