Opis projekta

Oder na stežaj Gimnazija Škofja Loka (2018/19)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Oder na stežaj, gledališka skupina Gimnazije Škofja Loka

Gledališka skupina Oder na stežaj drugo leto zapored kot dejavnost za nadarjene dijake deluje pod mentorskim vodstvom Tatjane Žagar (pred tem pa je gledališko skupino vodila Agata Pavlovec). Gledališka skupina izhaja iz impro gledališča, saj so improvizatorji hkrati igralci. V lanskem letu smo igrali Moderendorfrjevo Limonado Slovenico, letos pa smo se lotili Nikolajevega Hamleta v pikantni omaki (z določeno režijsko priredbo).ima vaje enkrat tedensko dve polni uri izven rednega pouka, število vaj pa se poveča dva meseca pred predstavo, ko imamo vaje dvakrat na teden (tudi ob sobotah in več ur).

Izkušnje iz gledališke improvizacije, ki je oblika gledališkega ustvarjanja brez vnaprej napisanega besedila – scenarija in pri kateri gre za spontano proizvajanje »teksta« (npr. govorjenega ali gibalnega) brez natančne vnaprejšnje priprave, ki se odvija v realnem času, smo nadgradili in v času vaj še nadgrajujemo z znanim tekstom ter s tehnikami Postopki, ki so pomembni za gledališko uprizoritev so: spontanost, kreativnost, intuitivnost, inovativnost in originalnost.

Proces nastajanja predstave daje veliko možnosti izbire. V prizor igralec poleg glave (razumsko-logično dojemanje) vključuje vse čute in se celostno vplete v proces. Pozornost in osredotočenost igralca se kažeta tudi pri njegovem usvajanju tehnik in veščin. Gledališke tehnike pomagajo razumeti človeške odnose. Ker večina tehnik poteka v skupini ali v paru, v igralcu spodbujajo družabnost, razvijajo njegove socialne veščine in kar je najpomembneje: ves čas je aktiven. Igralec mora biti prisoten in radoveden, to pa pomeni, da je ustvarjalen in pogumen. To pa sta dve lastnosti, ki sta v gledališču bistveni.

Medsebojna povezanost igralcev je ključna pri usklajevanju različnih uprizoritvenih zamisli in razdelitvah vlog.

Tokratno predstavo ustvarjajo igralci, ki so že imeli precej impro nastopov ter nastope v Limonadi Slovenici in so torej vešči nastopanja pred občinstvom. Nastop na odru pa je za vse vedno nova dogodivščina. Vaje potekajo predvsem v zelo sproščenem vzdušju. Pomembno je, da igralec v procesu nastajanja in uprizoritve krepi občutek odgovornosti, sprejemanja vlog in odnosov. Hkrati ozavešča telo, premikanje, hojo, počutje, čustva, način vzpostavljanja stika z okoljem in drugimi. Spoznava pa se tudi z zakonitostmi dramsko-gledališkega ustvarjanja. Izkušnje in spoznanja ter interakcije med igralci in mentorjem obogatijo tudi igralčevo védenje in podobo o sebi in svetu.

Potrebno je poudariti, da celotno predstavo od izbire teksta, igralcev, lučnih in tonskih mojstrov, scene, glasbe do nastopa na odru izpeljemo sami.

Člani obeh gledaliških skupin aktivno sodelujejo tudi v šolski filmski zgodbi. Tako vsako leto posnamemo film za tekmovanje iz slovenščine Slovenščina ima dolg jezik in smo prejemniki bronastih in srebrnih priznanj. Letos (november 2018) pa smo za film na mednarodnem filmskem festivalu This Human World prejeli tretjo nagrado strokovne žirije.