Opis projekta

Življenje čebel in monitoring čebelje družine na Gimnaziji Moste

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: april, maj. Gimnazija Moste in čebelnjak v Slapah


CILJI DEJAVNOSTI:

* spoznajo življenje čebelje družine spomladi (prehod v rojilno razpoloženje),

* izmerijo temperaturo, koncentracijo CO2 in vode v zraku pri polnem zaleganju matice podnevi in ponoči, ter če bo mogoče v času rojilnega razpoloženja) (primerjave z jesenskim obdobjem ne bo)

* spoznajo osnove programiranja

* izdelajo merilni instrument (termometer oz. merilnik koncentracije CO2 oz H2O):


-- načrtovanje vezja in kode

-- izdelava ohišja


Opomba: Funkcionalnost merilnega instrumenta

* beleženje meritev na SD kartico v obliki točk (čas, vrednost meritve) (obdelava na PC)

* v prvi fazi (letos) bo imel vsak merilni instrument le en senzor (če bodo programiranja že vešči in bi bili pripravljeni delati tudi doma lahko v dogovoru izdelajo "multimeter")


VSEBINE in NAČIN IZVAJANJA

- predavanje teoretičnih vsebin

- programska delavnica

- izdelava instrumenta

- testiranje instrumenta in izvedba meritev

- domače delo (analiza, poročilo in načrt vezave s kodo)

 


 


Približna časovnica ob 4 urah tedensko:


 • 1. srečanje 1. del (predavanje): Čebelja družina in njen spomladanski razvoj (biologija čebele, bivališče čebelje družine, razvoj družine, rojilno razpoloženje, zakej je čebela ogrožena, pomen za človeka) - 2 uri
 • 1. srečanje 2. del (predavanje z delavnico): Kaj je mikrokontroler (na primeru Arduina), ogrodje programa, pisanje preprostih programov z izpisom na zaslon (uporaba zank), uporabo diod (timer, stikalo - 2 uri
 • 2. srečanje 1. del (predavanje z delavnico): izpis na LCD, uporaba senzorjev - 1 ura
 • 2. srečanje 2. del (delavnica): programiranje arduina s senzorjem na protoboardu - 2 uri
 • 3. srečanje 1. del (predavanje z delavnico): modul z SD kartico in zapis meritev na SD kartico - 1 ura
 • 3. srečanje 2. del (delavnica): dokončajo izdelavo instrumenta na protoboardu) - 2 uri
 • 3. srečanje 3. del (delavnica): testiranje instrumenta - 1 ura
 • 4. srečanje 1. del (delavnica): izdelava ohišja (vezana plošča + forex) - 1 ura
 • 4. srečanje 2. del (praktično delo z zaščitno obleko): vgradnja senzorjev v panj - 2. uri
 • 5. srečanje 1. del (praktično delo z zaščitno obleko): odstranitev senzorjev iz panja - 1. ura
 • 5. srečanje 2. del (delavnica): obdelava meritev in analiza rezultatov - 1. ura
 • 6. srečanje: Poročanje udeležencev - 2. uri
 • Delo doma: pisanje in oddaja poročila


Prvi dve srečanje se izvedeta v istem tednu (2 dneva) - 1. teden v aprilu

Tretje srečanje se izvede v tretjem tednu aprila

Četrto srečanje se izvede v četrtem tednu aprila (2 dneva).

Peto in šesto srečanje se izvedeta v drugem tednu v maju