Opis projekta

ZASNOVA NOVEGA ROČNEGA ORODJA ZA OBDELAVO MATERIALOV S PLAZMO

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Mentorja: doc. dr. Sebastian Dahle in Jure Žigon, mag. inž. les., BF UL, Oddelek za lesarstvo sebastian.dahle@bf.uni-lj.si  jure.zigon@bf.uni-lj.si


Hladne plazme se uporabljajo v številnih vsakodnevnih aplikacijah, kot so npr. fluorescentne luči. So optično privlačne in zanimive, kot je predstavljeno v naslednjem posnetku: youtube.com/watch?v=ItL5VOaF1Cw. Uporabne so tudi v industrijskih aplikacijah, kot je izboljšava lepljenja in površinske obdelave naravnih materialov: researchgate.net/publication/332523545_Obdelava_lesa_s_plazmo. Trenutno je na to temo v teku EU projekt PlasmaSolution: fb.me/PlasmaSolutionMSCA/.Cilj raziskovalnega dela je zasnova novega orodja za obdelavo materialov s plazmo. Razvito orodje bo mogoče uporabiti za površinsko obdelavo materialov za izdelavo kompozitov. Možnosti aplikacije bomo proučili skupaj z dijaki in se nato skupaj odločili za en izdelek, katerega površine bomo obdelali s plazmo. Glede na namen uporabe tega izdelka ga bomo preizkusili s številnimi testirnimi napravami. Tako bomo skupaj z dijaki na konkretnem primeru pokazali celoten proces inovativnega raziskovalnega projekta.Možni termini opravljanja projektnega dela: vsi termini, ki so predlagani v dopisu Gimnazije Vič z 12.4.2019, prav tako pa smo pripravljeni sodelovati tudi v drugih obdobjih, skladno z medsebojnim dogovorom.