Opis projekta

RESONANČNI LES

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Straže, BF UL, Oddelek za lesarstvo ales.straze@bf.uni-lj.si


Les za glasbene inštrumente, za godala, brenkala, dna klavirjev ter pihala, označujemo kot resonančni les. Iz takšnega lesa izdelani deli inštrumentov imajo v pogledu ojačenja zvoka ter širine zvočnega spektra visoke akustične učinke. V Sloveniji se ponašamo s kvalitetno resonančno smrekovino s Pokljuke, Jelovice ter s Solčavskega, kot tudi s priznanimi izdelovalci glasbil. Mojstri, ki odlično poznajo les in njegovo obdelavo, večinoma čutno zaznavajo njegove zvočne lastnosti. Sicer pa resonančni les, zaradi naravne variabilnosti in visoke heterogenosti, ostaja bolj ali manj neraziskan. Manjkajo predvsem postopki za preizkušanje relevantnih fizikalnih in mehanskih lastnosti tega lesa, kot osnova njegovih akustičnih karakteristik, ki pa so predmet te raziskovalne naloge.


Viri oz. povezave s splošnim opisom tematike:

1.      Torelli N. 2009. Violina I: Najdragocenejši les ali kremonska glorija. Les 57: 228-237

2.      Dilema pri izbiri akustičnega lesa na kitari (https://www.symphony.si/blog/akusticna-kitara-izbira-lesa)

3.      Cvetko s sod. 1989/90. Godala. Tematska številka. Revija glasbene mladine Slovenije, 19.