Opis projekta

OSTANKI PREDELAVE RASTLIN ZA NOVA FUNKCIONALNA ŽIVILA

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Mentorja: dr. Ilja Gasan Osojnik Černivec in dr. Mihaela Skrt, BF UL, Oddelek za živilstvo

mihaela.skrt@bf.uni-lj.si   gasan.osojnik@bf.uni-lj.si


Stranski tokovi v rastlinski pridelavi in predelavi se navadno uporabljanju za krmo živali, ali pa se jih vrne na površine, kjer so nastali in uporabi kot biološko gnojilo. Številni od teh rastlinskih delov so na ta način relativno slabo izkoriščeni, saj vsebujejo številne biološko aktivne komponente, ki imajo posebno vlogo v prehrani človeka ter jih lahko hkrati uporabimo za podaljšanje obstojnosti živil in so nenazadnje zaradi teh lastnosti tudi cenovno zanimive. Zlasti gre za spojine, ki jih imenujemo polifenoli, ki imajo poznano zaščitno vlogo pred zunanjimi oksidativnimi dejavniki.Dijaki in dijakinje bodo v projektu izvedli pregled rastlinskih delov, ki so zanimivi z vidika antioksidativne učinkovitosti in njihove nadaljnje uporabe za nova funkcionalna živila. Pri delu se bodo spoznali s tehnikami priprave rastlinskih vzorcev, karakterizacije materialov, različnimi spektrofotometričnimi metodami (na primer: določanje antioksidativne učinkovitosti), tekočinsko kromatografijo, metodami pospešenega staranja (na primer: določanje oksidacijske stabilnosti olj) in tehnikami razvoja in karakterizacije izdelkov (na primer: priprava emulzij). Razvite formulacije izdelkov bodo ovrednotili tudi z vidika njihove fizikalno-kemijske obstojnosti.Viri oz. povezave s splošnim opisom tematike:

-    http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Polifenoli

-    https://www.prehrana.si/clanek/181-antioksidanti

-    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fsn3.654

 

Projektno delo je za dve osebi. Podrobnosti in terminski plan bomo uskladili naknadno.