Opis projekta

POLIAMINI – MOLEKULE, KI PODALJŠUJEJO ŽIVLJENJE

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO in BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

Mentorja:

izr. prof. dr. Irena Kralj Cigić, FKKT UL, Oddelek za kemijo in biokemijo,  Irena.Kralj-Cigic@fkkt.uni-lj.si

prof. dr. Blaž Cigić, BF UL, Oddelek za živilstvo, blaz.cigic@bf.uni-lj.si 

 


Poliamine uvrščamo v širšo skupino biogenih aminov. To so molekule, ki nastanejo iz dekarboksiliranih aminokislin. Tudi v našem organizmu poteka endogena biosinteza poliaminov, saj so molekule, kot so spermin, spermidin in putrescin, pomembni antiokisidanti, regulirajo prenos snovi skozi membrano in stabilizirajo DNA. V zadnjem času vse več raziskav kaže na dejstvo, da so poliamini povezani s procesom staranja. Ugotovili so, da se s starostjo sposobnost endogene biosinteze poliaminov zmanjša in da povečan prehranski vnos poliaminov, predvsem spermidina, rezultira v daljši življenjski dobi. Posledično obstaja velik interes za iskanje načinov, kako povečati vsebnost poliaminov v živilih.V okviru raziskave bi analizirali določena živila s pričakovano veliko vsebnostjo poliaminov. Hkrati bi kalili izbrana semena in analizirali vsebnost nastalih poliaminov v kalčkih, saj nekateri rezultati kažejo, da se vsebnost le-teh med kaljenjem poveča. Poliamine bi določali kromatografsko s HPLC metodo (spektrofotometrični, fluorimetrični detektor) po predhodni derivatizaciji z namenom boljše separacije na kromatografski koloni in boljše detekcije.


Viri:

https://science.sciencemag.org/content/359/6374/eaan2788.long

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2018.00010/full

https://en.wikipedia.org/wiki/Polyamine#Biological_function

https://en.wikipedia.org/wiki/Spermidine#Biochemical_actions

https://www.medicalnewstoday.com/articles/317088.php

https://www.youtube.com/watch?v=fBNxfvVB3ms