Opis projekta

Vodniki GFP

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

PROJEKT – VODNIKI GFP (PO KRANJU IN OKOLICI)

Uvod:

Kranj postaja kot Prešernovo mesto, mesto športa in kulture, vse bolj priljubljena turistična točka za obisk tako slovenskih kot tujih turistov. Vsako leto v okviru izmenjav prihajajo tako na našo gimnazijo kot na ostale osnovne in srednje šole na obisk dijaki iz različnih držav. Tudi njim želimo predstaviti naše mesto, njegovo bogato zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino in trenutni utrip mesta ter jih prepričati, da bi se tudi kasneje, individualno, vračali v mesto ali njegovo okolico.

Zato želimo usposobiti skupino mladih vodnikov po mestu in okolici, ki bi jih lahko uporabili za vodenje mladih obiskovalcev v okviru osnovnošolskih,  srednješolskih in študentskih izmenjav, vsekakor pa tudi pri izmenjavi s pobratenim mestom La Ciotat.

Dijaki GFP so se do sedaj že v okviru projekta Erasmus+ že ukvarjali s tematiko odgovornega turizma, zdaj pa jim nudimo še dodatno izpopolnjevanje, ki jim bo lahko pomagalo tudi pri izbiri svoje karierne poti. Udeleženci bodo usvojeno znanje lahko uporabili pri pridobivanju licence za vodnika po Kranju in okolici.

 

Projekt »VODNIKI GFP« je namenjen dijakom:

       ki se želijo spopasti z vsemi veščinami dobrega turističnega vodnika po mestu in okolici;

       ki želijo bolj podrobno spoznati mesto, njegovo zgodovino, kulturo, naravno dediščino in se seznaniti z legendami o nastanku mesta;

       ki želijo svojo predstavitev mesta nadgraditi tudi v tujih jezikih, predvsem v angleščini, nemščini in francoščini;

       ki radi nastopajo v javnosti in želijo svoj nastop še izpopolniti, ki bi želeli na zabaven in ustvarjalen način predstaviti svoje mesto turistom;

       ki želijo dobiti dobre osnove za morebitno nadaljevanje svoje poklicne kariere na področju turizma.

 

Dijaki bodo:

       spoznavali zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino Kranja z okolico s pomočjo zunanjih strokovnjakov (Zavod za turizem Kranj, Gorenjski muzej Kranj);

       sestavili svojo tematsko pot za vodenje po mestu, jo prevedli v tuje jezike (angleščina, nemščina, francoščina) in pripravili gradivo;

       izpopolnili svojo komunikacijo v slovenščini in tujih jezikih s turisti v mestu (profesorji GFP);

       spoznavali, kaj je pomembno za uspešno javno nastopanje ali prepričljivo podajanje idej;

       spoznali veščino obvladovanja občinstva in kako navezati stik z njim, poskusili prepoznati in oblikovati lasten govorni slog in izkoristiti naravne prednosti;

       vse osvojene veščine preizkusili v praksi, z vodenjem skupin mladih, ki prihajajo na obisk v Kranj;

       svoje osvojeno znanje in veščine lahko uporabili pri nadaljnji karierni orientaciji za delo v turizmu.

 

 Delali bomo:

       celo šolsko leto, pričetek v septembru, zaključek v juniju;

       teoretični del v učilnici: s pomočjo mentorjev zunanjih inštitucij, kot so Zavod za turizem Kranj, MOK, Gorenjski muzej Kranj, strokovnjaki s področja javnega nastopanja in mentorji – profesorji GFP (zgodovinar, jezikoslovci);

       teoretični del v učilnici/timsko ali samostojno ter doma: priprava gradiva, prevajanje;

       praktični del na terenu, v mestu in okolici: uvodna predstavitev s pomočjo strokovnjakov, simulacija nastopa, nastop – vodenje skupin (predvidoma v februarju in maju)

Dijaki bodo pripravili en del poti vodenja in jo predstavili v vsaj enem tujem jeziku. Dijaki bodo na koncu pridobili tudi oceno za pripravo gradiva in nastop. V nadaljevanju se bodo kot polnoletni dijaki vključili v pridobivanje licence za vodnika po Kranju in okolici.