Opis projekta

Astronomija 2019/2020 (SŠ Veno Pilon)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

PODROČJE DEJAVNOSTI

Astronomija

ČASOVNI OBSEG

Je dodatno obrazložen po tabeli.

a)      Tri astronomska srečanja:

-        September (četrtek popoldan, petek)

-        December (petek popoldan - 4 ure)

-        Marec (Messierjev maraton; sobota popoldan do nedelje zjutraj)

b)     Astronomski tabor (tri noči po 16. avgustu)

ČAS IN KRAJ

September: Otlica, Kovk

Oktober: Ajdovščina

Marec: odvisno od lokacije Messierjevega maratona

Avgust: Otlica, Kovk

PREDVIDENO ŠT. UDELEŽENCEV

20

CILJI DEJAVNOSTI

-        Spoznati nove vsebine iz področja astronomije

-        Naučiti se uporabljati fotoaparat v astronomiji

-        Naučiti se rokovati s teleskopom

-        Spoznati astrofotografsko opremo in jo znati uporabljati

-        Spoznati računalniške programe in aplikacije, ki jih uporabljamo v astronomiji

-        Poglobiti se v eno astronomsko vsebino in jo podrobneje obdelati

-        Uporabljati komunikacijo na daljavo kot pomoč pri svojem raziskovalnem delu

-        Predstaviti svoje delo ostalim udeležencem in širši javnosti (lokalni časopis, v razredu, na šoli, …)

-        Spoznavanje raziskovalnega dela in metod v astrofiziki

-         

VSEBINE

1.      ZVEZDE

-        Barva in temperatura zvezd.

-        Spektroskopija zvezd.

2.      LUNA

-        Fotografiranje Lune, obdelafa fotografij, gradivo za razstavo.

-        Določanje orbite Lune (ekscentričnost, nagib) s pomočjo enostavne fotografije.

3.      SONCE

-        Izdelava sončne ure in/ali sončnega koledarja.

4.      ZEMLJA

Reševanje problema vpenjanja faucaultovega nihala.

5.      PLANETI

-        Fotografiranje planetov, obdelava fotografij, gradivo za razstavo.

-        Velikost in temperatura planetov.

6.      NEZVEZDNI OBJEKTI

-        Fotografiranje objektov, obdelava fotografij, gradivo za razstavo.

7.      Detektiranje kozmičnih delcev na UNI NG

8.      Skyscape fotografija zvezdnega neba.

NAČIN IZVAJANJA

Astronomska srečanja

Izpeljejo se na način krajših predavanj oz. delavnic, kjer udeleženci spoznajo določeno astronomsko vsebino. Na srečanjih se seznanijo tudi z nalogami in izzivi, ki jih lahko rešujejo tudi s preprostejšo astronomsko opremo. Spoznajo tudi astronomski observatorij na Otlici in možnosti, ki jih ponuja. Opremljeni z določeno mero znanja si zadajo nalogo s katero se bodo ukvarjali tudi sami v času do naslednjega srečanja, ki bo meseca decembra. V vmesnem času bodo mentorji na voljo za komunikacijo preko elektronskih medijev.

Astronomski tabor

Tabor, kjer se bodo udeleženci seznanili z določenimi astronomskimi temami, predstavljali bodo svoje astronomske naloge in izzive, s katerimi so se med letom ukvarjali, opazovali bodo nebo s teleskopi in se preizkusili v astrofotografiji. Poleg astronomskih opazovanj, bodo pravili tudi nekaj astronomskih merjenj.  

IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INSTITUCIJ IN LOKALNE SKUPNOSTI

Dr. Andreja Gomboc (Univerza v Novi Gorici)

Andrej Guštin (Društvo matematikov, fizikov in astronomov)

 

Andrej Rutar (SŠ Veno Pilon Ajdovščina)

Na taboru, mogoče pa tudi na srečanjih, se bodo izmenjali še kakšni zunanji mentorji ali učitelji naše šole.

SEZNAM PRIPOMOČKOV

Imamo na šoli:

-        Teleskopi, observatorij

-        Fotoaparati

Dodatno bomo potrebovali.

-        Fotoaparati (udeleženci)

-        Material za izvedbo kakšne delavnice (pisarniški material, papir, …)

-        … natančneje bo znano pred izvedbo, ko vsebinsko določimo konkretne naloge