Opis projekta

Latinščina nekoč in danes

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

OSNOVNI PODATKI:

Področje projekta: Družboslovje in humanistika

Čas izvedbe: od septembra 2019 do junija 2020

Število udeležencev: 20 (prijave za vsak del posebej)

Mentorica: Eva Lajevec, prof. latinščine in slovenščine

Gimnazija Želimlje

Prijave: eva.lajevec@zelimlje.si

 

Projektni dnevi bodo razdeljeni na dva sklopa: Latinščina nekoč in Latinščina danes.

 

a)     Latinščina nekoč

Dijaki se bodo v okviru tega sklopa pripravljali na obisk Narodnega muzeja Slovenije in Mestnega muzeja Ljubljana z obema arheološkima parkoma. V sklopu teh priprav se bodo posvetili predvsem Rimljanom na Slovenskem, antični Emoni, rimski epigrafiki ter arheološkim najdbam na Slovenskem, nato pa bodo muzeja s pomočjo strokovnega vodstva tudi obiskali. (Delavnice tega dela projekta so primerne za vse srednješolce in ne zahtevajo predznanja latinščine.)

 

b)     Latinščina danes

V okviru tega projektnega sklopa bodo dijaki spoznavali široko prisotnost latinščine v sodobnosti, tako v sodobni znanosti (biološka, kemijska, medicinska, jezikoslovna delavnica) kot v sodobnem vsakdanjem življenju (latinščina v filmih, knjigah, glasbi, krajevnih imenih ter geslih slavnih organizacij). (Delavnice tega dela projekta so namenjene dijakom 2., 3. in 4. letnika oz. dijakom z osnovnim znanjem latinščine.)

 

 

1)     Delo z nadarjenimi dijaki

Projekt je bil zasnovan z mislijo na nadarjene dijake, ki želijo pouk latinščine in znanje zgodovine nadgraditi s temami, ki niso v učnem načrtu, ter s strokovnim ogledom muzejskih artefaktov, ki dodatno ilustrirajo in podkrepijo šolsko snov. Delni projekt Latinščina danes je še posebej namenjen jezikovno nadarjenim dijakom, saj spodbuja povezovanje jezikovnega znanja in prepoznavanje latinskih elementov v sodobnih tujkah.

 

2) Mnenje zunanjih sodelavcev

Z obema omenjenima muzejema smo v preteklosti že sodelovali v okviru različnih latinskih projektov. V obeh institucijah so poudarili pomembnost tovrstnega nadgrajevanja rednega pouka ter pohvalili strokovno pripravljenost naših dijakov.

 

3) Vloga zunanjih sodelavcev in institucij

V Mestnem muzeju Ljubljana se bomo udeležili delavnice za srednješolce z naslovom Po sledeh rimske Emone, v Narodnem muzeju Slovenije pa si bomo uredili strokovno vodenje po stalni razstavi in/ali razstavi Roma Aeterna (odvisno od prejetih sredstev).

 

4) Dosežki tega projekta in sodelujočih dijakov

Naš projekt se na pričujoči razpis prijavlja prvič; sicer pa lahko rečemo, da so pretekli podobni latinski projekti s svojo interdisciplinarnostjo dijakom širili pogled na znanost in svet. Dali so jim poznavanje podrobnosti in širši pregled nad tem, na kaj vse so skozi čas vplivali Rimljani in latinščina.

 

5) Pomembnost projekta Latinščina nekoč in danes

Projekt vključenim dijakom posreduje poglobljene zgodovinske in jezikovne teme. Poleg tega antiko aktualizira in osmišlja, predvsem pa mlade navaja na povezovanje znanj z različnih strokovnih področij.

 

6) Vključevanje dijakov drugih šol

Projekt je odprt za vse (do zapolnitve prostih mest).