Opis projekta

Biološki popoldnevi 2019/2020

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
  • Jasno mora biti opredeljeno, kako je projekt nadgrajen za delo z nadarjenimi dijaki.

 

Biološki popoldnevi so namenjeni nadarjenim dijakom, ki jih zanima področje biologije. Izvajamo dodatne dejavnosti, v katerih dijaki spoznavajo različna biološka področja od sistematike, ekologije, biotehnologije in podobno. V šolskem letu 2019/20 bomo izvedli ekskurzijo na Primorsko in ogled živalskega vrta v Ljubljani.

 

  • · Ali je bil projekt s strani zunanjih sodelavcev/ocenjevalcev prepoznan kot primeren za delo z nadarjenimi? Če je odgovor DA, kdo in kako ga je ocenil.

 

V preteklosti smo že sodelovali tako z živalskim vrtom, kot tudi z FAMNIT- om. Njihove dejavnosti so pripravljene za nadarjene dijake iz področja naravoslovja.

 

·       Prednost pri izboru imajo projekti, v katere so vključene zunanje inštitucije in izvajalci. Njihova vloga v projektu mora biti jasno opredeljena. Iz prijave mora biti tudi jasno, katere dejavnosti v projektu izvajajo zunanji sodelavci in inštitucije.

 

V letošnjih bioloških popoldnevih bomo sodelovali z Živalskim vrtom v Ljubljani, ki bo za dijake pripravilo naslednje dejavnosti:

Ø  Predstavitev manjših eksotičnih živali (primerjava po sistemu)

Ø  Predstavitev biološkega materiala in primerjava (kožuhi, odtisi stopinj, lobanje, …)

Ø  Ogled živali s strokovno biološko razlago

 

Sodelovali bomo tudi z Univerzo na Primorskem (FAMNIT), ki pripravlja naravoslovne dneve za dijake, kjer najprej predstavijo teoretični uvod o geografiji in biologiji našega morja, sledita pa botanična in zoološka delavnica.

 

  • Predstavljeni morajo biti dosedanji dosežki in rezultati projekta (sodelovanja na prireditvah, natečaji, tekmovanja, razstave, sodelovanje z lokalno skupnostjo, s strokovnimi združenji, nevladne organizacije, prostovoljstvo, mednarodno sodelovanje….).

 

Mnogi dijaki, ki so nadarjeni za biologijo so svoje poglobljeno znanje uporabili pri tekmovanjih iz znanja. V preteklosti je kar nekaj dijakov, ki je bilo vključenih v podobne projekte doseglo dobre rezultate na državnih tekmovanjih (srebrna in zlata priznanja, uvrstitev na olimpijado). K njihovemu znanju so pripomogle tudi dejavnosti bioloških popoldnevov.

 

  • Kako se bodo v delo na projektu lahko vključevali dijaki drugih šol (posamezniki; manjše skupine)?

 

Sodelovanje pri projektu je odprto za vse dijake. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

 

  • Katere kompetence, znanja in spretnosti v podporo karierni orientaciji razvijajo dijaki, ki sodelujejo v projektu?

 

Dijaki bodo na tej dejavnosti poglabljali svoje biološko znanje in razvijali naravoslovne spretnosti. Poglobili bodo znanje o zgradbi in delovanju živali, pridobili bodo veščine rokovanja z različnimi živalmi, razvijali bodo čut in odgovornost za delo z živimi organizmi. Prav tako bodo spoznali rastlinstvo in živalstvo našega morja.

 

  • Mnenje vodje projekta/mentorja dejavnosti o tem, zakaj bi za program projekta SKOZ izbrali prav ta projekt/dejavnost.

 

Biološki popoldnevi omogočajo dijakom poglobljeno seznanitev z biološkimi vsebinami, hkrati pa z različnimi dejavnostmi spoznavajo svoje želje in sposobnosti, kar jim pomaga pri izbiri poklica.