Opis projekta

Naš svet v naše roke

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

Projekt »Naš svet v naše roke!« je celostno zasnovana celoletna aktivnost, katere namen je aktivirati sposobne in nadarjene dijake, okrepiti njihovo delovanje v dijaškem domu, z njihovo pomočjo aktivirati tudi ostale dijake in pripraviti tri dogodke, ki bodo obogatili posamezne dijake in tudi celotno dijaško skupnost.

Dijaški dom je razdeljen na vzgojne skupine; vsaka izmed njih ima svojega izvoljenega predstavnika in namestnika. Ti dijaki običajno spadajo v skupino nadarjenih; najpogosteje so to aktivni, socialno spretni in inteligentni dijaki, ki jih ostali v skupini prepoznajo za primerne položaju predstavnika. Vendar pa ugotavljamo, da kljub njihovim potencialom pogosto nimajo možnosti izkazati se v dovolj veliki meri. To je eno izmed izhodišč za projekt – pripraviti ogrodje predstavnikom vzgojnih skupin, da bodo prevzeli odgovornost za organizacijo dogodkov, ki jih bodo zasnovali sami.

Prvi korak, ki ga bomo opravili, je sestanek vseh predstavnikov vzgojnih skupin. Predstavljen jim bo projekt, nato pa bodo ob pomoči vzgojiteljev v svojih vzgojnih skupinah izpeljali proces nabora tem, ki jih dijaki prepoznavajo kot težavne, problematične, kot takšne, ki vplivajo na njihovo življenje ... Kako se bodo lotili tega pocesa, bo odvisno tudi od njih samih – skupaj z mentorjem bodo poskušali odkriti najboljši način za to, mentor pa jih bo usmerjal in jim pomagal. Ko bo nabor tem končan, se bodo dijaki ponovno zbrali z mentorjem, se o vseh temah pogovorili in izluščili dve krovni tematiki, ki jih bodo prepoznali kot občo težavo svojih vrstnikov.

Glavni del projekta pa je skozi šolsko leto izpeljati tri okrogle mize. Te bodo zasnovane nekako takole: vsaka bo temeljila na pereči problematiki, ki jo bodo kot tako prepoznali dijaki sami. V okviru problematike okrogle mize bo nanjo povabljen strokovni gost, ki bo z dijaki delil svoje znanje in izkušnje, nato pa z njimi (ob moderiranju izbranih dijakov) odprl strokovno debato na izbrano temo. Prvo okroglo mizo bomo pripravili mentorji projekta. Pri izboru teme smo se naslonili na lanskoletno raziskavo med našimi dijaki, pri kateri smo ugotovili, da se – predvsem nadarjeni, seveda pa nič manj tudi ostali – pogosto srečujejo z anksioznostjo, depresijo, depresivnimi mislimi in podobnimi težavami. Tako bo gost prve okrogle mize avstralski profesionalni kolesar Timothy Guy, ki se z depresijo in anksioznostjo bori že več let in se je kljub temu uspel vrniti v svet kolesarstva, danes pa s pomočjo svoje organizacije Headcrack tudi ozavešča o omenjenih temah.

Naslednji dve okrogli mizi bodo načrtovali, organizirali, moderirali in do konca izpeljali dijaki sami. Ob izbranih dveh temah bodo s pomočjo mentorja zasnovali glavna vprašanja in dileme, izbrali strokovnega gosta, stopili z njim v stik in se dogovorili za sodelovanje, poskrbeli za oglaševanje dogodka med ostalimi dijaki, pripravili prostor, nato pa izpeljali dogodek. Pri tem se bodo lahko nekoliko naslonili na primer prve okrogle mize, vsekakor pa bodo imeli proste roke tudi za novosti in drugačne poglede.

Na okroglih mizah bodo lahko sodelovali vsi dijaki dijaškega doma, ki jih bo izbrana tematika zanimala; prav tako bi bile okrogle mize povsem lahko odprte tudi za zunanje dijake.

Ob koncu projekta bo sledila še refleksija; dijaki organizatorji bodo reflektirali svoje delo z organizacijske, pa tudi pomenske plati, vzgojitelji pa bomo izvedli kratko refleksijo tudi med dijaki, ki so se okroglih miz udeležili.