Opis projekta

Psihološke delavnice

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
  • Jasno mora biti opredeljeno, kako je projekt nadgrajen za delo z nadarjenimi dijaki.

 

Psihološke delavnice so namenjene nadarjenim dijakom, ki jih zanima področje psihologije. Izvajamo dodatne dejavnosti, v katerih se dijaki seznanijo z aktualnimi temami in področji psihologije, ki jih znotraj rednega pouka ne predelamo. Dijaki spoznavajo predvsem področje duševnega zdravja, nevroznanost, poudarek je na različnih duševnih procesih in stanjih. V šolskem letu 2019/2020 bo ena izmed aktivnosti tudi obisk Hiše iluzij.

 

 

·        Ali je bil projekt s strani zunanjih sodelavcev/ocenjevalcev prepoznan kot primeren za delo z nadarjenimi? Če je odgovor DA, kdo in kako ga je ocenil.

 

S Hišo iluzij še nismo sodelovali. Imajo pa izvajalci bogate delavniške izkušnje pri delu z mladostniki. Njihove aktivnosti so pripravljene tudi za nadarjene dijake, ki želijo v praksi preizkusiti občutenje in sovplivanje različnih duševnih procesov.

 

·       Prednost pri izboru imajo projekti, v katere so vključene zunanje inštitucije in izvajalci. Njihova vloga v projektu mora biti jasno opredeljena. Iz prijave mora biti tudi jasno, katere dejavnosti v projektu izvajajo zunanji sodelavci in inštitucije.

 

Ena od letošnjih psiholoških delavnic bo namenjena področju zaznavanja. Med drugim bomo obiskali Hišo Iluzij, kjer bodo dijakom

·       pojasnili različne vrste iluzij,

·       predstavili različne unikatne eksponate iluzij

·       nudili možnost preizkusiti različne iluzije

·       omogočili povezavo zaznavanja, pozornosti in inteligentnosti preko miselnih iger.

 

V letošnjih bioloških popoldnevih bomo sodelovali z Živalskim vrtom v Ljubljani, ki bo za dijake pripravilo naslednje dejavnosti:

Ø  Predstavitev manjših eksotičnih živali (primerjava po sistemu)

Ø  Predstavitev biološkega materiala in primerjava (kožuhi, odtisi stopinj, lobanje, …)

Ø  Ogled živali s strokovno biološko razlago

 

 

  • Predstavljeni morajo biti dosedanji dosežki in rezultati projekta (sodelovanja na prireditvah, natečaji, tekmovanja, razstave, sodelovanje z lokalno skupnostjo, s strokovnimi združenji, nevladne organizacije, prostovoljstvo, mednarodno sodelovanje….).

 

Mnogi dijaki, ki so nadarjeni za psihologijo, so svoje poglobljeno znanje uporabili pri tekmovanjih iz znanja. Poglobljeno znanje iz psihologije dijakom koristi na različnih področjih, saj ga lahko povezujejo z različnimi temami ali pa si lažje razlagajo določene stvari (npr. pri slovenščini, zgodovini, filozofiji, medicini ipd.). Poglobljeno znanje psihologije dijakom prav tako pomaga v vsakdanjem življenju, da postanejo samozavestnejši, odgovornejši in ustvarjalnejši državljani. V šolskem letu 2019/2020 bo prvič izvedeno tudi tekmovanje z psihologije (šolsko in nato še državno), kjer bodo nadarjeni dijaki lahko uporabili svoje dodatno znanje. K vsemu naštetemu pripomorejo tudi psihološke delavnice.

 

 

  • Kako se bodo v delo na projektu lahko vključevali dijaki drugih šol (posamezniki; manjše skupine)?

 

Sodelovanje pri projektu je odprto za vse dijake. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

 

  • Katere kompetence, znanja in spretnosti v podporo karierni orientaciji razvijajo dijaki, ki sodelujejo v projektu?

 

Dijaki bodo na tej dejavnosti razvijali oz. krepili naslednje kompetence oz. znanja:

·       poglabljanje znanja o zmotnih zaznavah in njihovem vplivu na različne duševne procese (učenje, mišljenje, čustva, motivacija) in vedenje;

·       samoiniciativnost in podjetnost,

·       vztrajnost in samozaupanje,

·       obvladovanje lastnih neznanih neprijetnih občutij

·       znajdenje v novih situacijah,

·       sposobnost delovanja v skupini

·       reševanje problemov in odločanje

·       učenje učenja.

 

 

  • Mnenje vodje projekta/mentorja dejavnosti o tem, zakaj bi za program projekta SKOZ izbrali prav ta projekt/dejavnost.

 

Psihološke delavnice omogočajo dijakom poglobljeno znanje psihologije. Dijaki bolje spoznajo sebe, svoje občutke, strahove, načine vedenja v različnih situacijah, raziščejo svoje želje, stališča, vrednote ipd. Lažje in bolj konstruktivno gradijo svojo identiteto, kar jih pomaga pri izbiri poklica in pri osebnostnem razvoju.

 

·       Predvideno število udeleženih dijakov:   40