Opis projekta

Tekmovanje iz kemijskih poskusov za srednje šole (2019/2020)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

Razpis tekmovanja iz kemijskega poskusa za srednje šole v šolskem letu 2019/20

Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki in dijakinje srednjih šol, ki imajo veselje do kemije, eksperimentiranja, so pri tem ustvarjalni in bi svoj inovativni poskus z  veseljem  izvedli in predstavili.

Pogoji za izvedbo poskusa:

-          pri poskusu naj pride do kemijske reakcije

-          pri izvedbi poskusa je zaželeno, da tekmovalci ne uporabljajo snovi, ki škodujejo zdravju in čezmerno obremenjujejo okolja ter z izvedbo poskusa ne poškodujejo sebe in okolice,

-          celoten posnetek poskusa naj traja do 2 minuti.

 

Poskuse bo ocenjevala strokovna komisija.

Merila za ocenjevanje na podlagi poslanega posnetka:

-          praktična izvedba poskusa na posnetku,

-          nastop na posnetku,

-          upoštevanje določil varnega eksperimentiranja,

-          razlaga poskusa.

 

Rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni stani projekta SKOZ (www.skoz.si) in na spletni strani Gimnazije Moste (https://www.gimoste.si/), ki je izvajalec aktivnosti.

Sodeluje lahko posamezni dijak ali (manjša) skupina dijakov. Formalno se mora prijaviti vsak dijak posebej, odda pa seveda isti izdelek (isto povezavo do posnetka).


S prijavo na aktivnost, dijak soglaša, da se rezultati tekmovanja, skupaj z njegovimi podatki (ime, priimek, šola) lahko javno objavijo. Soglaša tudi, da se lahko njegovo delo objavi v zborniku povzetkov poskusov.

Pomembni datumi: 

 

10.4.2020

 

Rok za oddajo prijavnice z zapisano spletno povezavo do kratkega posnetka poskusa, objavljenega na Youtubu.

Med vsemi prijavljenimi poskusi bomo izbrali:

 

        −         najbolj izvirne poskuse,

        −         najbolj zabavno izvedene poskuse,

        −         z najboljšo strokovno razlago na posnetku poskusa.20.4.2020          

Obvestilo o rezultatih tekmovanja.