Opis projekta

Natečaj za najboljšo konstruktivistično pesem

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

Literarni natečaj  KONSKI 2019/20

    

 Dijakinje in dijaki vabljeni k sodelovanju na literarnem natečaju

 izvirnih konstruktivističnih pesmi KONSKI 2019/20.  Letošnja tema

 natečaja je citat iz Kosovelove pesmi Ves svet je kakor:               

 »Ves svet je kakor v modrino potopljen …«

 


Zaključna prireditev z razglasitvijo zmagovalnih pesmi in podelitvijo nagrad bo

 inštalacija  KOREOGRAFIJE POEZIJE na Gimnaziji Moste, in sicer v sredo,

                                               4. 3. 2020, ob 17. uri.

 

Vsaka sodelujoča/i lahko pošlje le eno izvirno pesem v slovenskem jeziku; izbrane konstruktivistične pesmi naj šole, učitelji/ce ali dijaki/nje sami pošljejo na listih formata A4 označenih s šifro, najpozneje do 12. februarja 2020  v dveh oblikah:

 

a)    izvirnik na poštni naslov: Gimnazija Moste, Zaloška 49, 1000 Ljubljana

in

b)    skenirane pesmi na spletni naslov: kristina.hocevar@guest.arnes.si ali katja.vidmar@guest.arnes.si


V pošiljki poslani po pošti naj bo tudi zaprta kuverta, v kateri naj bo druga kopija (tudi na listu A4) z naslednjimi podatki o avtorici/ju: šifra, ime in priimek, e-naslov, razred, ime in priimek mentorja/mentorice, e-naslov mentorja/mentorice, šola in naslov šole.


Veselimo se sodelovanja z vami.