Opis projekta

Youth summit: Kaj pa jaz? Mladi nadarjeni in duševno zdravje

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

Youth summit (mladinsko srečanje) je pripravljeno v obliki tabora, ki bo potekal od 24. 10. do 27. 10. 2019, v Ajdovščini. Osrednja tema je duševno zdravje nadarjenih mladih.

Sodelovali bodo nadarjeni mladi iz slovenskih gimnazij. Program je oblikovan izkustveno. Uporabljene bodo naslednje metode: delavnice, predstavitve skozi predavanja in obisk podjetja. Na ta način bodo nadarjeni dobili zelo pomembno izkušnjo sodelovanja pri oblikovanju lastnega projekta skupaj z vrstniki in pri tem razvijali socialne veščine, ustvarjalno in kritično mišljenje ter uporabljali inovativne IKT metode. Prav tako bodo pridobili neposredno izkušnjo s strokovnjaki v uspešnem slovenskem podjetju, kjer se bodo srečali z odraslimi z uresničeno nadarjenostjo.

Tabor poteka v organizaciji Gimnazije Ledina v sodelovanju z naslednjimi zunanjimi partnerji:

-        Študentje psihologije UL FF, oddelek za psihologijo, bodo vodili delavnice in predavanja na temo oblikovanje novih priložnosti za duševno zdravje nadarjenih mladih v šolskem sitemu in širše;

-        Gimnazija Center Celje: pomoč pri promociji tabora in spodbujanju vključevanja nadarjenih mladih iz vzhodne Slovenije;

-        ETSN: slovenski predstavnici prof. dr. Mojca Juriševič in Urška Žerak, bosta predstavili delovanje CRSN in Youth Platform znotraj European Talent Support Network ter povabili k sodelovanju nadarjene iz slovenskih gimnazij;

-        Podjetje Pipistrel: predstavitev skrbi za duševno zdravje zaposlenih in podjetje;