Opis projekta

Piran za mlade

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

CILJI DEJAVNOSTI:

 Dijaki

       spoznajo proces oglaševanja turistične destinacije.

       Usvajajo podjetniške kompetence z razvojem novih turističnih produktov in storitev.

       Spoznajo in uporabljajo orodja v spletnem okolju.

       Uporabljajo nemščino.

 

VSEBINA PROJEKTA

Dijaki bodo s pomočjo virov podrobno spoznavali turistično destinacijo »Piran in Portorož« ter poskušali z lastnimi idejami in izkušnjami pomagati pri oglaševanju na spletu za mladostnike iz nemško govorečih dežel. S pomočjo zunanjega partnerja in spletnih orodij se bodo lahko s svojimi prispevki, ocenami in doživetji dotaknili ciljne skupine in pustili svoj pečat pri oglaševanju lokalnega okolja.

ZUNANJI PARTNER: Turistično združenje Portorož


KOMPETENCE

V sklopu projekta se bodo dijaki osredotočili na razvijanje treh ključnih kompetenc. Poleg kompetence sporazumevanja v tujih jezikih

izpostavljamo kompetenco digitalne pismenosti:  Dijaki razvijajo zmožnosti uporabe IKT v poslovnem okolju in uporabljajo elektronske storitve za komuniciranje v nemščini in se vključujejo v mednarodne mrežne projekte.

Kot tretjo ključno kompetenco izpostavljamo samoiniciativnost in podjetnost: Dijaki razvijajo svojo ustvarjalnost, dajejo pobude, ocenjujejo tveganja in sprejemajo odločitve. Osmišljajo naučeno in z znanjem rešujejo realne probleme. Postavljajo si stvarne učne cilje in prevzemajo pobude k reševanju problemov. Pri tem vključujejo ustvarjalnost in inovativnost.