Opis projekta

Gledališka predstava ROMEO IN JULIJA

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

Na Gimnaziji Poljane že leta ustvarjamo različne gledališke predstave, ki so praviloma odmevne v sferi slovenskih dijaških gledaliških projektov. Predstave praviloma režiramo učitelji, igrajo pa dijaki. Letos smo se lotili Shakespearjeve klasike Romeo in Julija, v predstavo pa smo vključili tudi učitelje, ki prevzemajo vlogo starejših likov, s čimer bomo še poudarili razkol med generacijama, temo, ki v Shakespearjevi tragediji prevladuje. V predstavi, ki jo režirava profesorja Miri Zalar in Pohar, tako igra deset dijakov in sedem učiteljev, v njej pa v zaodrju sodeluje še šest dijakov – dva skrbita za zvok in luči, trije so zadolženi za izdelavo plakata, reklamnega filma ter siceršnjo promocijo, en dijak za fotografiranje. Na vajah dijaki (in učitelji) izkazujejo veliko navdušenja, predvsem pa opazno napredujejo in izkoriščajo svoje potenciale; glede na to verjamemo, da bo končni izdelek kvaliteten.