Opis projekta

Raziskovanje kraških pojavov in voda (2019/2020)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

Na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana , Gimnazija in ekonomska šola smo se za šolsko leto 2019/20 odločili za sodelovanje v projektu SKOZ  z dejavnostjo » Raziskovanje kraških pojavov in voda«, ki naj bi jo izpeljali v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame.

Z različnimi temami iz področja raziskovanja kraških pojavov in voda šola  že več  let dela z nadarjenimi dijaki ob strokovni podpori Parka Škocjanske jame. Uspešno smo izpeljali številne aktivnosti  in zato dobili s strani Parka Škocjanske jame pobudo za nadaljnje sodelovanje.

Rezultati dosedanjega dela so objavljeni na eTwinningu, na plakatih, na spletni strani šole, predstavljeni so bili na konferenci za nadarjene dijake v Radencih in na mednarodni konferenci na Premu. Z nadarjenimi dijaki bi v  predlaganem programu razvijali interdisciplinarni raziskovalni pristop (biološki, kemijski in fizikalni) spoznavanja kraških pojavov in voda. V podporo karierne orientacije bi se dijaki spoznali z  metodami raziskovanja v naravoslovju in izdelavo raziskovalnega poročila.