Opis projekta

Priprava na računalniško olimpijado 2020

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

Splošne informacije

Priprave na računalniške olimpijade CEOI, BOI in IOI potekajo v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, ob ponedeljkih od 16:00 do 19:00 v učilnici P2. Vsakim pripravam bodo sledile 3 domače naloge, od tega je vsaj ena obvezna in jo morate rešiti do naslednjega tedna. Domače naloge morate implementirati samostojno, zaželeno pa je, da se pogovarjate o težavah in idejah, ki ste jih imeli pri njihov reševanju.
Tekom priprav bodo organizirana tudi tri izbirna tekmovanja: prvo poskusno in dve izbirni. Rezultati na izbirnih tekmovanjih skupaj z rezultati iz najtežjih skupin na tekmovanjih FIT in RTK bodo upoštevani pri izboru za CEOI.

Organizatorji priprav so:

Za vprašanja glede organizacije se obrnite na Jureta Slaka, za vprašanja glede sistema za domače naloge in izbirnih tekmovanj na Tomaža Hočevarja, za vprašanja glede snovi pa na tistega, ki je vodil konkretne priprave.