Opis projekta

IJS - Razvoj magnetnih nanodelcev za dostavo zdravilnih učinkovin

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Odsek: K8 - Sinteza materialov

Naslov: Razvoj magnetnih nanodelcev za dostavo zdravilnih učinkovin

Opis: V okviru raziskovalnega projekta se bo dijak seznanil z inovativnimi pristopi nanotehnologije, ki omogočajo pripravo naprednih dostavnih sistemov za ciljano dostavo zdravilnih učinkovin. Dijak bo po navodilih mentorja sintetiziral magnetne nanodelce anizotropnih oblik in le-te preoblikoval v potencialne nosilce zdravilnih učinkovin. Dijak se bo tako seznanil s postopki magnetnega urejanja nanodelcev v superstrukture, postopki sol-gel kemije in farmacevtske nanotehnologije.

Del znanja, ki ga bo dijak osvojil, se v praksi uporablja za pripravo komercialnih visokotehnoloških izdelkov z visoko dodano vrednostjo (http://www.nanos-sci.com)Število dijakov je omejeno, rok prijav: 25. 5. 2018.

Največje število dijakov: 2 (v primeru večjega števila prijavljenih dijakov bo izveden izbor)

Delo profesorjev, ki bodo sodelovali pri raziskovalni nalogi v vlogi šolskega mentorja, bo sofinanciral SKOZ.

Izvajanje eksperimentalnega raziskovalne naloge je možno v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami (konec avgusta/jesenske počitnice) ali med šolskim letom. V primeru opravljanja eksperimentalnega dela v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami krijemo stroške bivanja v Dijaškem domu Vič.