Opis projekta

AYPT 2019

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Mednarodni turnir mladih fizikov (IYPT) je zelo priznano mednarodno tekmovanje v fiziki. Slovenski turnir mladih fizikov (SiYPT) je slovenska različica tekmovanja, ki je državno tekmovanje, in hkrati služi za izbor ekipe za udeležbo na Avstrijskem turnirju mladih fizikov (AYPT), ki je nekoliko manjše mednarodno tekmovanje istega tipa. Konec poletja je razpisanih 17 zahtevnih in odprtih eksperimentalnih fizikalnih problemov. Dijaki imajo do turnirja čas, da probleme proučijo in pripravijo predstavitev. Na turnirju potem predstavijo svojo rešitev v obliki »fizikalnega boja«, ki posnema peer review proces.

               V času od rezultatov državnega tekmovanja do tekmovanja AYPT, je naloga priskrbeti strokovnjake, predvidoma študente fizike, ki bodo izbrani ekipi pomagali pripraviti predstavitve problemov za mednarodno tekmovanje. Za mednarodno tekmovanje je pogosto treba raziskave, predstavljene na državnem tekmovanju, temeljito dodelati in poglobiti.

 

Kompetence, ki jih bodo dijaki razvijali:

               Aktivnost SiYPT/AYPT/IYPT je primerna samo za najbolj motivirane dijake. Problemi so lahko zelo zahtevni (ultrazvočna levitacija, obnašanje feromagnetne kovine, …). Pri teh se pričakuje, da dijaki usvojijo vsebine, ki daleč presegajo srednješolsko stopnjo. Vključeni so tudi enostavnejši problemi (kotaljenje na pol napolnjene pločevinke po klancu, …), pri katerih pa se pričakuje zelo poglobljena analiza, ki daleč presega srednješolsko stopnjo.

               Pri aktivnosti se razvijajo vse kompetence, ki se razvijajo pri profesionalnem raziskovalnem delu: postavljanje raziskovalnih vprašanj, načrtovanje poskusov, analiza podatkov, vrednotenje rezultatov, vsebinske kompetence, timsko delo, načrtovanje in vodenje aktivnosti, sprotno poročanje, nazadnje pa še zagovarjanje lastnih ugotovitev pred vrstniki in strokovnjaki. Boljše aktivnosti za pripravo bodočih raziskovalcev si ne bi mogel zamisliti.