Opis projekta

Dan Talentov 2019

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Projekt omogoča dijakom pridobiti informacije o potrebah na trgu dela, študiju, omogoča jim, da si postavijo vizijo, kako lahko že kot dijaki začnejo oblikovati svojo karierno pot in da opazijo priložnosti. Pri tem razvijajo različne kompetence, znanja in spretnosti:  načrtovanja, digitalne pismenosti, vodenja, kritičnega in analitičnega mišljenja, timskega dela, podjetnosti, prilagajanja in timskega dela. Prav tako se urijo v veščinah javnega nastopanja, veliko vrednost pa predstavlja razvoj medgeneracijskega sodelovanja. Preizkusijo se tudi v odnosih z mediji in marketingu.


Dan talentov so svojih željah in zahtevah oblikovali dijaki, dijaki ga tudi sami organizirajo in pripravijo: oblikujejo organizacijsko ekipo, izberejo goste, ki bodo predstavili svojo karierno pot, dijaki se sami organizirajo in pripravijo na pogovore, pri tem so jim mentorji dijaki 4. letnikov, ki so tovrsten dogodek organizirali pred njimi. Sami tudi pripravijo vezni tekst in scenarij dogodka. Sodelovanje izkazuje razumevanje raznolikosti zunanjega in šolskega okolja ter poteka na osnovi spoštovanja te različnosti ter vsestranske odprtosti in naravnanosti v vseživljenjsko učenje.