Opis projekta

IJS - Fosfatne vodotesne prevleke za zaščito fluorescenčnih nanodelcev – reakcijska kinetika tvorbe YPO4

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Odsek: K8 - Sinteza materialov


Naslov: Fosfatne vodotesne prevleke za zaščito fluorescenčnih nanodelcev – reakcijska kinetika tvorbe YPO4


Opis: Fluorescenčni nanodelci, ki oddajajo svetlobo po principu energijske pretvorbe navzgor (https://en.wikipedia.org/wiki/Upconverting_nanoparticles), so zanimivi kot alternativna kontrastna sredstva v medicinski diagnostiki in biološki analitiki na osnovi slikanja. Fluorescenčni centri so ioni redkih zemelj (http://www.cresus.si/boj-za-redke-zemlje/)), ki so vgrajeni v kristalno fluoridno matrico, npr. NaYF4. Zaradi nestabilnosti NaYF4 v vodnih medijih je take nanodelce potrebno zaščititi z vodotesno prevleko. Fosfati redkih zemelj in tudi YPO4 imajo zanemarljivo topnosti v vodi in bi bili primerni kot vodotesne prevleke. V predlagani raziskavi bomo študirali reakcijsko kinetiko tvorbe YPO4 v fosfatnem pufru, ki se uporablja v biologiji in medicini. Dijak/inja bo organoleptično in gravimetrično spremljal/a nastanek oborine iz različno koncentriranih raztopin z različnimi pH vrednostmi ter opredelil časovni potek nastanka YPO4. Tako bo na realnem raziskovalnem primeru uporabil/a znanje iz fizikalne kemije pridobljene v gimnazijskem programu. Rezultat te raziskave  bodo osnova za sintezo vodotesne prevleke na površini fluore4scenčnih nanodelcev NaYF4.


Možni čas raziskav: po 20. 8. ali v času krompirjevih počitnic.Število dijakov je omejeno, rok prijav: 25. 5. 2018.

Največje število dijakov: 2 (v primeru večjega števila prijavljenih dijakov bo izveden izbor)

Delo profesorjev, ki bodo sodelovali pri raziskovalni nalogi v vlogi šolskega mentorja, bo sofinanciral SKOZ.

V primeru opravljanja eksperimentalnega dela v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami krijemo stroške bivanja v Dijaškem domu Vič.