Opis projekta

IJS - Uporaba senzorjev pri kemijskih poskusih

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Center: Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij - CT3, somentorstvo odseka: Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo - K1


Naslov: Uporaba senzorjev pri kemijskih poskusih

Opis: Naloga je povezana z uporabo senzorjev pri kemijskih poskusih. Dijaki bi s pomočjo mikrokrmilnika Arduino izdelali senzorsko napravo za merjenje temperature tekočin in potem zasnovali kemijski poskus z endotermno ter poskus z eksotermno reakcijo.  Pri poskusu z endotermno reakcijo bodo dijaki v čašo z vodo najprej stresli nekaj žlic sode bikarbone.   Soda bikarbona ali natrijev hidrogenkarbonat (NaHCO3), nato pa ji bodo pričeli dodajati približno enako količino citronske kisline (C6H8O7), pri čemer bomo raztopino ves čas mešali. Pri tem bodo z napravo, ki jo bodo izdelali ves čas merili temperaturo. Pri poskusu z eksotermno reakcijo bodo dijaki v čašo najprej nalili 18 ml 30-odstotnega vodikovega peroksida (H2O2) ter mu dodali 2 ml vode. Raztopini bodo nato previdno dodali zelo majhno količino (nekaj zrnc) kalijevega jodida (KI). Pri tem bodo z napravo, ki jo bodo izdelali ves čas merili temperaturo. Napravi bi lahko dodali še dodatne senzorje, npr. plinske senzorje za prisotnost alkohola in vnetljivih plinov ter zasnovali tudi poskuse s temi senzorji (npr. alkotest ter detektor uhajanja gospodinjskega plina v bivalnih prostorih). Za osnovo bi vzeli napravo BlueSensor (https://github.com/MatejKovacic/BlueSensor), ki pa bi jo nekoliko predelali, oziroma poenostavili. Napravi bi dodali še pH meter, ki bi ga bilo potrebno v kemijskem laboratoriju umeriti z ustreznimi pufri. Delovaje pH metra bi nato demonstrirali z merjenjem pH vrednosti različnih tekočin, npr. limoninega soka, čaja, kave, vode, milnice, itd.Število dijakov je omejeno, rok prijav: 25. 5. 2018.

Največje število dijakov: 2 (v primeru večjega števila prijavljenih dijakov bo izveden izbor)

Delo profesorjev, ki bodo sodelovali pri raziskovalni nalogi v vlogi šolskega mentorja, bo sofinanciral SKOZ.

Izvajanje eksperimentalnega raziskovalne naloge je možno v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami (konec avgusta/jesenske počitnice) ali med šolskim letom. V primeru opravljanja eksperimentalnega dela v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami krijemo stroške bivanja v Dijaškem domu Vič.