Opis projekta

Robotika, programiranje, tehnologija in svet prihodnosti

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Projekt bo nadarjene dijake spoznal z industrijo 4.0. Gre za aktualno digitalno-industrijsko revolucijo, ki spreminja svet neprimerno hitreje in bolj intenzivno, kot pretekle industrijske revolucije. Projekt bo razdeljen na tri dele. Prvič; dijakom bodo v uvodnih srečanjih predstavljeni aktualni trendi tehnološkega razvoja - z osrednjim poudarkom na robotiki in programiranju. Drugič; dijaki bodo, pod vodstvom, nadgradili svoja tehnično-naravoslovna znanja, ki sodijo med temeljna znanja prihodnosti - poudarek na vaji programiranja v jeziku Python, ki velja za najbolj razširjen programski jezik na svetu. Tretjič; dijaki bodo začeli z izdelavo lastnih projektov, ki jih lahko uresničijo v realnem svetu. Predvsem bo tu glavni namen razmisliti o izzivih trga in sveta, in poiskati tehnološke rešitve za njihovo reševanje. Na teh spoznanjih bodo dijaki, pod vodstvom, postavili lastno strategijo, kako bi projekte tudi realizirali.

Projekt bo potekal na daljavo (prek interneta), ob ugodnih razmerah pa v živo. K projektu so vabljeni vsi dijaki, ki jih zanima svet tehnologije, programiranja in želja po reševanju tovrstnih izzivov. Predznanje programiranja ni potrebno, je pa seveda koristno.