Opis projekta

IJS - Hidrofilnost/hidrofobnost površin

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.


Odsek: K7 - Odsek za Nanostrukturne materiale, dr. Anže Abram


Naslov: Hidrofilnost/hidrofobnost površin


Opis: Voda izkazuje zaradi svoje kemijske sestave in možnosti tvorjenja vodikovih vezi veliko fenomenov, med drugim tudi dve nasprotujoči si stanji ob stiku s površino: hidrofobnost in hidrofilnost. Dijaki bodo v raziskovalni nalogi spoznali in opisali interakcijo vodnih kapljic z različnimi površinami ter s posnemanjem vzorcev iz narave (biomimetika). Pripravili bodo superhidrofobno površino po zgledu lotusovega lista (https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_effect). Prav tako bodo pripravili tudi površino na osnovi titanovega dioksida, kjer bomo zaradi superhidrofilnosti opazovali stanje popolnega omočenja (https://en.wikipedia.org/wiki/Superhydrophilicity). Delo bo vključevalo pripravo vzorcev s postopkom hidrotermalne sinteze (https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrothermal_synthesis), plazemsko čiščenje, sterilizacijo, UV obsevanje ter opazovanje površin z vrstičnim elektronskim mikroskopom.Število dijakov je omejeno, rok prijav: 25. 5. 2018.

Največje število dijakov: 2 (v primeru večjega števila prijavljenih dijakov bo izveden izbor)

Delo profesorjev, ki bodo sodelovali pri raziskovalni nalogi v vlogi šolskega mentorja, bo sofinanciral SKOZ.

Izvajanje eksperimentalnega raziskovalne naloge je možno v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami (konec avgusta/jesenske počitnice) ali med šolskim letom. V primeru opravljanja eksperimentalnega dela v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami krijemo stroške bivanja v Dijaškem domu Vič.