Opis projekta

IJS - Določanje gostote materialov

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.


Odsek: K7 - Odsek za Nanostrukturne materiale, dr. Petra Jenuš


Naslov: Določanje gostote materialov


Opis: Kocka umetne mase je precej lažja kot kocka železa istih dimenzij. Gostota je tista lastnost materiala, ki določa, kakšno je razmerje med maso in volumnom tega materiala.


V raziskovalni nalogi bomo uporabili različne tehnike določevanja gostote (geometrijska metoda, določanje gostote po Arhimedovem načelu) in jih med seboj primerjali. Poskusili bomo tudi z oceno na osnovi lastnih občutkov. Merili bomo gostoto materialov, ki jih bodo prinesli dijaki in materialov, pripravljenih v laboratoriju na IJS na različne načine (samo stisnjen in stisnjen + zgoščen keramični material) ter različne materiale, pripravljene po istem postopku (stisnjeni + zgoščeni keramika, kovina). Dijaki bodo vključeni v pripravo vzorcev in izvajanje meritev. Seznanjeni bodo tudi z določanjem napake meritve. Število dijakov je omejeno, rok prijav: 25. 5. 2018.

Največje število dijakov: 2 (v primeru večjega števila prijavljenih dijakov bo izveden izbor)

Delo profesorjev, ki bodo sodelovali pri raziskovalni nalogi v vlogi šolskega mentorja, bo sofinanciral SKOZ.

Izvajanje eksperimentalnega raziskovalne naloge je možno v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami (konec avgusta/jesenske počitnice) ali med šolskim letom. V primeru opravljanja eksperimentalnega dela v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami krijemo stroške bivanja v Dijaškem domu Vič.