Opis projekta

IJS - Izdelava podatkovne baze o izpostavljenosti prebivalcev Slovenije kadmiju (Cd)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Odsek: O2 – Znanosti o okolju, dr. David Kocman

Naslov: Izdelava podatkovne baze o izpostavljenosti prebivalcev Slovenije kadmiju (Cd)

Študije o stanju in procesih v okolju temeljijo na pridobivanju različnih okoljskih podatkov. Le-ti so v Sloveniji pridobljeni v okviru ciljnih raziskav, monitoringov stanja okolja ter sorodnih podatkovnih virov. Glavni izziv na področju znanosti o okolju in okoljskega zdravja so integracija, obdelava in interpretacija tako zbranih podatkov. V okviru raziskovalne naloge bo dijak imel priložnost pridobiti osnovna znanja s področja statistične obdelave, vizualizacije in interpretacije okoljskih podatkov, s poudarkom na upravljanju podatkov s pomočjo orodij geografskega informacijskega sistema (GIS). Cilj naloge je izdelati in interpretirati podatkovno bazo o stanju okolja na primeru, ki bo podrobneje definiran v dogovoru in glede na interese dijaka. Predlagan je primer izdelave podatkovne baze za oceno prispevka in izpostavljenosti prebivalcev Slovenije kadmiju (Cd) neposredno preko različnih virov iz okolja (tla, voda, zrak) oziroma posredno preko uživanja hrane.Število dijakov je omejeno, rok prijav: 25. 5. 2018.

Največje število dijakov: 2 (v primeru večjega števila prijavljenih dijakov bo izveden izbor)

Delo profesorjev, ki bodo sodelovali pri raziskovalni nalogi v vlogi šolskega mentorja, bo sofinanciral SKOZ.

Izvajanje eksperimentalnega raziskovalne naloge je možno v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami (konec avgusta/jesenske počitnice) ali med šolskim letom. V primeru opravljanja eksperimentalnega dela v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami krijemo stroške bivanja v Dijaškem domu Vič.