Opis projekta

KI - Novi materiali za hlajenje s sončno energijo

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Odsek: Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu. dr. Alenka Ristić


Naslov: NOVI MATERIALI ZA HLAJENJE S SONČNO ENERGIJO


Opis: Boj proti podnebnim spremembam in zmanjšanje CO2 emisij se bosta morala zanašati na trajnostno proizvodnjo energije in tehnologije, ki porabljajo malo energije. Tehnologija toplotne črpalke in toplotno gnani adsorpcijski hladilniki z adsorpcijo plina je del slednjega pristopa, ki znižuje porabo energije za ogrevanje in hlajenje.


Adsorpcijski sistemi za pretvorbo toplote temeljijo na zaporednih procesih adsorpcije in desorpcije vode. Pod vplivom dovajanja toplote se voda iz materiala odstrani in se nato shrani ločeno (polnjenje ali aktiviranje materiala). Ko se voda adsorbira na adsorbent, se sprosti toplota (praznitev ali deaktivacija materiala). Sedanje raziskave so usmerjene na razvoj materialov z visoko sorpcijsko kapaciteto in nizko temperaturo polnjenja za učinkovito uporabo nizkotemperaturne sončne energije ali odpadne toplote za ogrevanje in hlajenje. Novi adsorbenti so predpogoj za velik prodor na področju adsorpcijskega shranjevanja toplote in transformacije in so zato ključnega pomena za to aplikacijo.

Vir: V prihodnosti se bomo več hladili s pomočjo zeolitov, Eko dežela, 2017      (alenka.ristic@ki.si)Število dijakov je omejeno, rok prijav: 25. 5. 2018.

Največje število dijakov: 2 (v primeru večjega števila prijavljenih dijakov bo izveden izbor)

Delo profesorjev, ki bodo sodelovali pri raziskovalni nalogi v vlogi šolskega mentorja, bo sofinanciral SKOZ.

Izvajanje eksperimentalnega raziskovalne naloge je možno v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami (konec avgusta/jesenske počitnice) ali med šolskim letom. V primeru opravljanja eksperimentalnega dela v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami krijemo stroške bivanja v Dijaškem domu Vič.