Opis projekta

KI - Računalniške simulacije kemijske reaktivnosti

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

KEMIJSKI INŠTITUT

Odsek: Teoretični odsek, Mentorja: dr. Jernej Stare in dr. Janez Mavri, KI, Teoretični odsek

 janez.mavri@ki.sijernej.stare@ki.si


Naslov: Računalniške simulacije kemijske reaktivnosti


Opis: Računska kemija je posebno orodje, ki omogoča napoved lastnosti kemijskih sistemov, ne da bi jih pripravili in proučili v laboratoriju, temveč jih obravnavamo z metodami molekulskega modeliranja, ki jih izvajamo na računalniku. V tem smislu postane računalnik prenosni laboratorij. Kadar gre za zahtevne račune, jih izvajamo na superračunalniku. Posebej pomembne in zanimive so računske napovedi kemijske reaktivnosti, še posebej, kadar obravnavamo organske reakcije v raztopinah in bioloških molekulah. Obravnava vključuje napoved hitrosti in energije reakcije ter strukturo zvrsti udeleženih v reakciji. Izračunane količine lahko primerjamo z eksperimentalnimi podatki. Na ta način pridobimo informacije, ki jih z eksperimentom težko dobimo, ali pa jih sploh ne moremo. V okviru raziskovalne naloge se bo udeleženec naučil osnov modeliranja in dela z računalnikom (Linux) ter obravnaval nekaj primerov, ko z računi lahko dobro napovemo potek reakcije in faktorje, ki vplivajo na reakcijo, na primer topilo.


Vir: Miha Purg, Matej Repič, Janez Mavri, Računalniško modeliranje SN2 reakcije z metodo empirične valenčne vezi (EVB), Kemija v šoli in družbi, 2013, št. 2.