Opis projekta

KI - Čiščenje odpadnih voda s sodobnimi kemijskimi procesi

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.


Odsek: Odsek za okoljske vede in inženirstvo, dr. Albin Pintar


Naslov: Čiščenje odpadnih voda s sodobnimi kemijskimi procesi


Opis: V pitnih, površinskih in odpadnih vodah so prisotna številna organska onesnažila (med drugim tudi farmacevtske učinkovine in hormonski motilci), ki so v že zelo nizkih koncentracijah škodljiva za vodne organizme kot tudi za ljudi. Takšna onesnažila lahko učinkovito odstranjujemo iz pitnih, površinskih in odpadnih voda z naprednimi oksidacijskimi procesi (ang. Advanced Oxidation Processes - AOPs). Med te procese uvrščamo tudi postopek heterogene fotokatalitske oksidacije, v katerem s pomočjo vzbujanja površine trdnega fotokatalizatorja z ultravijolično ali vidno svetlobo tvorimo aktivne kisikove specije (radikale), ki nato oksidirajo v vodi raztopljena organska onesnažila do ogljikovega dioksida. Učinkovitost procesa fotokatalitske oksidacije je v veliki meri odvisna od morfoloških, površinskih, optičnih in elektronskih lastnosti polprevodnih fotokatalizatorjev. Razvoj slednjih poteka v smeri sinteze kompozitnih nanomaterialov, ki omogočajo učinkovito produkcijo aktivnih kisikovih specij pri obsevanju s sončno svetlobo.


Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/PhotocatalysisŠtevilo dijakov je omejeno, rok prijav: 25. 5. 2018.

Največje število dijakov: 2 (v primeru večjega števila prijavljenih dijakov bo izveden izbor)

Delo profesorjev, ki bodo sodelovali pri raziskovalni nalogi v vlogi šolskega mentorja, bo sofinanciral SKOZ.

Izvajanje eksperimentalnega raziskovalne naloge je možno v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami (konec avgusta/jesenske počitnice) ali med šolskim letom. V primeru opravljanja eksperimentalnega dela v strnjeni obliki med šolskimi počitnicami krijemo stroške bivanja v Dijaškem domu Vič.