Opis projekta

FRI - Klasične šifre

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

Klasične šifre


Nahajamo se na pragu vsesplošnega komuniciranja in e-trgovanja na Internetu, preko katerega so dostopne številne podatkovne baze. Vlade, industrija ter posamezniki, vsi hranijo informacije v digitalni obliki. Z razvojem telekomunikacij, računalniških omrežij in obdelovanja informacij pa je precej lažje prestreči in spremeniti digitalno informacijo kot pa njenega papirnega predhodnika. Zato so se povečale zahteve po varnosti. Želimo preprečiti nepooblaščeno uporabo digitalnih podatkov ali sistemov. Med preventivnimi ukrepi, ki so na voljo danes, nudi pravilno implementirana in uporabljana kriptografija največjo stopnjo varnosti glede na svojo prilagodljivost digitalnim medijem. To je veda, ki nam ponuja konkretne rešitve za varnost in zaščito na pravkar omenjenih področjih, ter s tem predstavlja osnovo informacijske družbe (cilji: zasebnost, celovitost podatkov, overjanje/podpisovanje, digitalni denar, e-volitve in drugi kriptografski protokoli).


Med najbolj osnovne šifre spadajo:


  • premešalka (oz. transpozicijska šifra),

  • zamenjalna šifra (oz. substitucijska šifra),

  • Viegenerjeva šifra in

  • metoda s kodnimi knjigami.


Dijak naj se spozna z eno od zgornjih šifer in sestavi program za njeno sestavljanje oz. razbijanje z računalnikom. Pripomoček bomo vgradili v Kriptogram, kriptoportal za popularizacijo kriptografije (http://lkrv.fri.uni-lj.si/crypto-portal) in bo tako dostopen vsem.


Delo bo potekalo v jeziku Python in JavaScript. Osnove področja vam bomo predstavili in vas uvedli v delo sodelavci Laboratorija za kriptografijo in računalniško varnost, Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. V laboratoriju so voljo strežniki ter tablice za poskuse in testiranje doma.


Mentorji: prof. dr. Aleksandar Jurišić, dr. Aljaž Zalar, dr. Janoš Vidali Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko,

E-Pošta: aj@fri.uni-lj.si, ajurisic@valjhun.fmf.uni-lj.si, aljaz.zalar@@fri.uni-lj.si