Opis projekta

FERI - Predstavitev 3D objektov z verižnimi kodami in osmiškimi drevesi

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

Predstavitev 3D objektov z verižnimi kodami in osmiškimi drevesi


Štiriško drevo in verižna koda sta dva izmed načinov opisa rasteriziranih 2D objektov. Medtem ko z verižnimi kodami opišemo obod objekta s pomikanjem po njegovem zunanjem robu v 2D rastrski mreži, s štiriškimi drevesi opišemo območja, ki jih prekriva notranjost objekta. Obe metodi je možno razširiti v 3D tako, da z verižnimi kodami opišemo lupino objekta po rezinah v izbrani koordinatni smeri, namesto štiriških dreves pa uporabimo osmiška drevesa. Pri tem je potrebno upoštevati možnost pojavitve lukenj ali nepovezanih območij v posameznih 2D rezinah.


V okviru naloge se implementira predstavitev vokseliziranih 3D objektov z verižnimi kodami in osmiškimi drevesi ter izvede primerjava njihove prostorske in časovne učinkovitosti.

Mentor: , Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko