Opis projekta

ŠILA 2018/2019

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

ŠILA je tekmovanje srednješolskih skupin v gledališkh improvizacijah, ki že od leta 1997 spodbuja kulturno rekreacijo mladih. V okviru projekta mlade seznanjamo z osnovami odrske umetnosti – nudimo številne delavnice ter izobraževanja z domačimi in tujimi mentorji, obenem pa možnost, da pridobljeno znanje in veščine pokažejo tudi z nastopom na gledališkem odru.

Gre za kombinacijo improvizirane gledališke predstave in tekmovanja, kjer imajo gledalci glavno besedo pri tem, kaj improvizatorji na odru počnejo. Sodelujejo ekipe iz različnih srednjih šol, ki so locirane po vseh koncih Slovenije, na koncu sezone pa zmaga le ena.

Pri projektu vsako leto sodeluje okoli 350 srednješolk in srednješolcev, cilj ŠILE pa je ponuditi mladini sproščeno in zanimivo dejavnost, s katero bodo ustvarjalno preživljali prosti čas.

ŠILA Valilnica

ŠILA Valilnica je projekt namenjen srednješolcem, ki se prvo leto spoznavajo z gledališko improvizacijo. Na celoletnih delavnicah se učijo komunicirati med seboj in okoljem, artikulirali svoje misli in želje, prevzemati odgovornost za svoja dejanja, izražati svoja čustva, sodelovati v skupini in se poslušati, spoznavati izrazno plat jezika in jo zavestno kultivirati pri govornem in pisnem sporočanju, se vračati k spontanosti, kjer se sproščata osebna svoboda in ustvarjalnost, sprejemati drugačnosti vseh vrst ter se osvoboditi predvidljivih reakcij in naučenih odgovorov. Ob koncu sezone se predstavijo še pred občinstvom in tako vadijo sproščeno javno nastopanje in premagovanje treme. Po zaključenem letu Valilnice pa se skupine že lahko vključijo v ŠILO.


  • Predstavljeni morajo biti dosedanji dosežki in rezultati projekta (sodelovanja na prireditvah, natečaji, tekmovanja, razstave, sodelovanje z lokalno skupnostjo, s strokovnimi združenji, nevladne organizacije, prostovoljstvo, mednarodno sodelovanje….).


Primer dobre prakse

kulturno-umetnostne vzgoje: www.zlatapalicica.si/sila-solska-impro-liga/

Državno priznanje v mladinskem sektorju: www.ursm.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/5715/

Gremo na ŠILO! Že 20 let, članek: arhiv.mlad.si/2016/12/gremo-na-silo-ze-20-let/

ŠILA v oddaji Gymnasium, Radio Slovenija Prvi program: 4d.rtvslo.si/arhiv/gymnasium/116558778


  • Kako se bodo v delo na projektu lahko vključili dijaki  (posamezniki; manjše skupine)?

Dijaki ob začetku leta izrazijo interes tako, da se udeležijo javne vaje, ki jo izvedemo skupaj s starejšimi udeleženci in se nato prijavijo na prvo srečanje. Srečanja nato potekajo na tedenski ravni skozi celo leto. V aktivnost se lahko vključijo vsi dijaki, ne glede na šolo, ki jo obiskujejo.  • Katere kompetence, znanja in spretnosti v podporo karierni orientaciji razvijajo dijaki, ki sodelujejo v projektu?


  • inovativno reševanje problemov, kritično razmišljanje

  • timsko delo

  • nastopanje v javnosti

  • mehke socialne veščine