Opis projekta

Fizikalni sefi, ŠC Škofja Loka

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

FIZIKALNI SEFI, Šolski center Škofja Loka, srednja šola za strojništvo

 

CILJI DEJAVNOSTI: Povezovanje pouka Fizike z delom v delavnici. Spoznavanje novih fizikalnih konceptov in pridobivanje kompetenc za zasnovo in pripravo eksperimenta. Projektirati izdelek s pomočjo programa za 3D modeliranje CREO. Prototip in nekatere dele izdelka izdelati z znanjem pridobljenem pri krožku 3D tiskanje in uporabo različnih 3D tiskalnikov. Izdelati izdelek s pridobljenim znanjem pri praktičnem pouku, kot je uporaba CNC stroja, ter ostalih manj zahtevnih orodij. Dijaki se spoznajo in v izdelku uporabijo mikroprocesor Arduino-UNO. Predstaviti izdelek na državnem tekmovanju v odpiranju fizikalnih sefov, VIDEL, PREMISLIL, ODKLENIL!

VSEBINE: Dijaki na tedenskih vajah spoznajo nekatere nove fizikalne koncepte in si ogledajo veliko število zanimivih eksperimentov. Na podlagi pridobljenega znanja, skupaj zasnujejo dva eksperimenta in ju preoblikujejo v uganko. Eksperimenta izvedejo in preverijo njuno zanesljivost in odpornost na morebitne težave tekom tekmovanja. Eksperimenti, ki se izkažejo za nezanesljive ali neizvedljive dijaki nadomestijo z novimi idejami. Ko dijaki izberejo dva fizikalna eksperimenta, zasnujejo celotni sef s pomočjo programa CREO. Dijaki izdelajo izdelek z uporabo vseh orodij in strojev, ki jih naša šola ponuja (CNC stroji, 3D tiskalniki, stružnice …).

IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INŠTITUCIJ OZ.LOKALNE SKUPNOSTI: Državno tekmovanje in izobraževanja za mentorje organizira Hiša Eksperimentov. Dijaki se tekom projekta obračajo na številna lokalna podjetja in obrtnike za nasvete in pomoč pri izdelavi izdelka. V preteklosti so se obračali na Domel, LTH castings, SPS orodjarstvo, mizarstvo Mrak ter številna druga.

SEZNAM PRIPOMOČKOV  POTREBNIH ZA IZVEDBO DEJAVNOSTIŠtevilni pripomočki za izvedbo eksperimentov iz Fizikalnega kabineta, glede na izbrane eksperimente. Arduino – UNO, ter številni senzorji, glede na izbrane eksperimente. Program CREO za načrtovanje izdelka. 3D tiskalniki za izdelavo prototipa in nekaterih elementov končnega izdelka. Strojna oprema za obdelavo lesa in kovin, kot so CNC stroji, stružnica ipd.

 


Nadgradnja projekta za delo z nadarjenimi dijaki

Krožek FIZIKALNI SEFI, je obšolska dejavnost, ki poteka vsaj enkrat tedensko, čez celotno šolsko leto. Ob zaključku koledarskega leta pa obsega tudi delo ob sobotah in čez počitnice, saj je potrebno veliko dela vložiti v samo izdelavo izdelka tik pred tekmovanjem. V dejavnost so večinoma vključeni dijaki, ki so že bili prepoznani kot nadarjeni v šolskem prostoru in izkazujejo velik interes za udejstvovanje na področju strojništva in naravoslovja. Dijaki pridobijo znanja iz Fizike in drugih naravoslovnih področij, ki jih učni program za strojne tehnike ne predvideva in se jih ne naučijo tekom rednega pouka, poleg tega pridobijo veliko kompetenc potrebnih za izvajanje eksperimentov. Pridobijo tudi znanje programiranja mikroprocesorja in vezave senzorjev na Arduino, to so znanja, ki jih ne pridobijo pri rednem pouku. Poleg naštetih znanj, dijaki izdelajo izdelek od zasnove, prototipa in vse do končnega izdelka in na tak način dobijo priložnost, da povežejo znanja praktičnega pouka z znanjem pridobljenim pri teoretičnem pouku.

 

Ocenjevanje in prepoznavanje  projekta s stališča primernosti za delo z nadarjenimi

Projekt Fizikalni sefi na Šolskem centru Škofja Loka poteka šele drugo šolsko leto in s strani zunanjih ocenjevalcev in sodelavcev še ni bil obravnavan in tudi ne ocenjen kot primeren za delo z nadarjenimi. Prav gotovo pa na to primernost kažejo dosedanji rezultati in dosežki.

 

Dosedanji dosežki in rezultati projekta v dveh letih delovanja

V obeh letih smo dijake pripeljali do točke, kjer so lahko sodelovali na državnem tekmovanju. Kar ni lahko delo in uspe le malo ekipam po Sloveniji. V svojem prvem letu smo se uvrstili na drugo mesto in smo bili tako državni podprvaki. Vsako leto ima Slovenija predstavnika med tremi najboljšimi na svetu, kar tudi kaže na zelo močno konkurenco na državnem nivoju. Ponosni smo tudi na popularnost projekta saj se vsako leto več dijakov zanima za tovrstno obšolsko dejavnost.

 

Možnost  vključevanja drugih šol v projekt

Na tekmovanje prijavimo ekipo iz Šolskega centra Škofja Loka, kar pomeni, da je možno sodelovanje tako srednje strojne šole kot srednje lesne šole. V preteklosti so sicer na tekmovanju nastopali samo dijaki srednje strojne šole, vendar so v projektu sodelovali tudi dijaki srednje lesne šole. Možnosti sodelovanja imajo tako dijaki iz obeh šol.

 

Kompetence, znanja in spretnosti, ki jih  v podporo karierni orientaciji razvijajo dijaki, ki sodelujejo v projektu?

Naši dijaki že tekom rednega pouka pridobijo številne kompetence znanja in spretnosti, ki so jim v podporo pri nadaljnji karieri. Vendar s pomočjo takih projektov poglabljajo znanja in predvsem razvijajo inovativnost. Inovativnost je spretnost, ki bo v nadaljnji karieri ločevala dobre strojnike od najboljših. Pri projektih kjer sodeluje več dijakov z istim ciljem, se dijaki naučijo skupinskega dela. Danes vsako malo večje inženirsko delo potrebuje sodelovanje številnih strokovnjakov in je skupinsko delo še kako pomembno. In na vse zadnje dijaki izdelajo zahteven projekt vse od zasnove do končne izvedbe in se vmes spopadejo s številnimi problemi, ki so popolnoma enake narave, kot jih bodo kasneje reševali v večjih ali manjših podjetjih.