Opis projekta

Krožek fizičnega programiranja na SŠ Domžale

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

PODROČJE DEJAVNOSTI: fizično programiranje, elektrotehnika, matematika, fizika

ČASOVNI OBSEG DEJAVNOSTI: od novembra do junija

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: 4 šolske ure, računalniška učilnica 120

PREDVIDENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV NA ENI IZVEDBI: 8 dijakov

CILJI DEJAVNOSTI: Dijaki se spoznajo z osnovami programiranja, elektrotehnike in fizike. S tem razmišljajo algoritmičnega razmišljanja skupaj z različnimi fizikalnimi pojavi

VSEBINE: osnove programiranja v C/C++, LED dioda, analogni, digitalni vhodi in izhodi, serijska povezava, PIR senzor zaznavanja, ultrazvočni senzor, senzor temperature, serijski prikaz, brezžično upravljanje z eNodeMCU krmilnikom, brezžične povezave

NAČIN IZVAJANJA: frontalni pouk, vaje, delo v skupini, delo v parih, demonstracija

IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INŠTITUCIJ OZ.LOKALNE SKUPNOSTI: -

SEZNAM PRIPOMOČKOV  POTREBNIH ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI: mikrokrmilnik Arduino, PIR senzor, ultrazvočni senzor, senzor temperature, upori, RGB LED dioda, navadna LED dioda, povezavne žice, multimeter, eNodeMCU krmilnik.