Opis projekta

MEPI 2018/2019, Gimnazija Kranj

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Mednarodni program za mlade (MEPI) omogoča dijakom napredovanje na štirih

področjih: prostovoljstvo, šport, veščina in odprave. Program mlade spodbuja, da si

zastavijo cilje, primerne njim samim. Na ta način napredujejo do svojih meja in ker

ima program tri stopnje, to dijake spodbuja, da nadaljujejo in si po doseženih (na

začetku zastavljenih) ciljih naslednje zastavijo še višje. Bronasta stopnja še dodatno

spodbuja dijake, da področje, na katerem so še posebej močni, še bolj izpostavijo, saj

je minimalni časovni okvir dela še enkrat daljši. Dijaki v sklopu programa MEPI

izvajajo številne dejavnosti, ki bogatijo program in morajo vanje vložiti še več

energije in pripravljenosti.  Na ta način mladi razvijajo svoje potenciale

tudi na izven šolskem področju. Program MEPI je zastavljen tako, da se prilagaja

vsakemu dijaku glede na njegove sposobnosti, kar omogoča nadarjenim dijakom, da v

polnosti razvijejo svoje potenciale, hkrati pa s tem spodbudijo tudi ostale dijake, da se

ne zadovoljijo s povprečjem, ampak dajejo vse od sebe, da dosežejo cilje, ki so si jih

zastavili.