Opis projekta

Krožek spletnega programiranja na GESŠ Trbovlje

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Spletno programiranje

Na tečaju se bodo učenci naučili potrebnih znanj za izdelavo lastnih spletnih strani in aplikaciji. Spoznali se bodo s spletnimi tehnologijami ter jeziki HTML, CSS in JavaScript. Glavni poudarek tečaja bo na učenju programiranja z uporabo JavaScripta in razvijanju programerskih veščin. Učenci se bodo naučili algoritmičnega razmišljanja ter samostojnega reševanja problemov. Teoretični koncepti bodo podprti s praktičnimi primeri, učenci pa bodo znanje pridobljeno na srečanjih lahko dodatno utrjevali tudi z rednimi domačimi nalogami.

               

 

Okvirni načrt:

1.       Srečanje – HTML – Uvod v splet

·         Osnove spleta - kako deluje splet, server/client, request/response, protocol http, domene in dns

·         Uvod v html - strukturiranje dokumenta, najpogostešje značke in atributi

 

2.       Srečanje – CSS – Oblikovanje s CSS

·         Nadaljevanje html - obrazci, semantični elementi, meta značke

·         Uvod v css: oblikovanje teksta in slik, box model

 

3.       Srečanje – CSS – Postavitev elementov

·         Postavitev elementov s css: block in inline elementi, spreminjanje reda s floati, postavtev z display flex

 

4.       Srečanje – CSS – Bootstrap

·         Uvod v css framework Bootstrap: grid system, komponente, responsive design

 

5.       Srečanje – JavaScript – Uvod v programiranje

·         Uvod v programiranje z JavaScriptom: spremenljivke, podatkovni tipi, operacije z različnimi tipi, primerjave, pogoji

 

6.       Srečanje – JavaScript – Arrayji in zanke

·         Različne vrste zank in njihova uporaba

·         Delo z arrayi - indeksi, dodajanje, odvzemanje, spreminjanje elementov

 

7.       Srečanje - JavaScript - Funkcije in objekti

·         Funkcije: deklaracije funkciji in uporaba, podajanje argumentov v funkcijo, uporaba rezultatov

·         Objekti: koncept ključ/vrednost, uporaba, primerjava z arrayji

 

8.       Srečanje – JavaScript -  Document Object Model

·         Manipulacija HTML-ja z JavaScriptom - izbiranje elementov, dodajanje in spreminjanje vsebine, css lastnosti

·         Eventi – vrste eventov, odzivanje na evente

9.       Srečanje – JavaScript – Izdelava aplikacije

·         Izdelava aplikacije z uporabo HTML, CSS in Javascripta; tema aplikacije glede na interese učencev

 

10.   Srečanje – JavaScript – Napredni koncepti

·         Naprednejši koncepti v JavaScriptu: callback funkcije, asinhronost, http requesti, komunikacija z API-ji

 

11.   Srečanje – JavaScript – Vue.js I. del

·         Uvod v javascript framework Vue.js: osnovni koncepti v Vue.js, two-way data binding, komponente, propi

 

12.   Srečanje - JavaScript - Vue.js II. Del

·         Nadaljevanje Vue.js: komunikacija med komponentami, eventi

 

13.   Srečanje – JavaScript – npm

·         Uvod v npm: third-party packages, dependency management, build/bund sistemi

·         Priprava za izdelavo končnega projekta

 

14.   Zaključno srečanje

·         Pregled zaključnih projektov

·         Povzetek tečaja