Opis projekta

Biotehnološki krožek 2018/2019

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

BIOTEHNOLOŠKI KROŽEK

TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: celo šolsko leto

SKUPNO PREDVIDENO ŠTEVILO UR: 62

UDELEŽENCI: vsi letniki

NOSILCA PROGRAMA: Sonja Artač, prof. biol. in Anže Lovše, študent 3. letnika biotehnologije

CILJ AKTIVNOSTI:

·     dijaki se seznanijo s področji biotehnologije,

·     se usposobijo za praktično izvedbo osnovnih biotehnoloških in mikrobioloških tehnik in postopkov,

·     seznanijo se z aplikacijami posameznih metod pri reševanju problemov na različnih področjih (medicina, ekologija, farmacija…),

·     sodelujejo s sodelavci iz zunanjih inštitucij,

·     seznanijo se s kariernimi možnostmi na področju biotehnologije in mikrobiologije.

VSEBINE:

·       Uporaba enoceličnih zelenih alg pri ugotavljanju citotoksičnosti različnih snovi.

·       Bioremediacija pri razlitijih olja.

·       Bioindikatorski organizmi in presoja učinkov čistil, kozmetike, umetnih gnojil…

·       Medicinska biotehnologija - Določanje vsebnosti antigenov/protiteles s pomočjo preproste metode.

·       Ugotavljanje rezistence bakterij na različne antibiotike.

·       Bioinformatika – predstavitev in delavnica z uporabo spletnih baz podatkov.

·       Matične celice – predavanje.

 

NAČIN IZVAJANJA: redna srečanja  ob torkih 7. in 8. uro.

NAČIN OBJAVE: vabilo, okrožnica, spletna učilnica biotehnologija, spletna stran Gimnazije Vič