Opis projekta

V iskanju osebnega poslanstva, Gimnazija Želimlje

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Naslov projekta: V iskanju osebnega poslanstva

 

Osnovni podatki

Datum projekta: od 4. 2. 2019 – 14. 2. 2019

Kraj izvajanja: Pohorje -  Dominikov dom, Veržej - Penzion Mavrica

3 x 60 prostih mest

Prijave: peter.koncan@zelimlje.si

 

 

  • Jasno mora biti opredeljeno, kako je projekt nadgrajen za delo z nadarjenimi dijaki.

 

V projekt so povabljeni vsi, ki si želijo poglobiti in nadgraditi svojo karierno orientacijo z iskanjem osebnega poslanstva v življenju, ki je za uspešnost še bolj pomembna kot sama izbira poklica. Dijaki v okviru projekta prepoznavajo svoje odličnosti in nadarjenosti na različnih področjih.

 

  • Ali je bil projekt s strani zunanjih sodelavcev/ocenjevalcev prepoznan kot primeren za delo z nadarjenimi? Če je odgovor DA, kdo in kako ga je ocenil.

 

Projekt je bil ocenjen s strani zunanjih sodelavcev, ki pri projektu sodelujejo. V preteklosti so pri projektu sodelovali Socialna akademija, Družinski inštitut bližina, Študijsko-raziskovalni center za družino. Vsi ti ocenjujejo, da je projekt zelo stimulativen za mlade, ki zaključujejo srednjo šolo in veliko pripomore k razvijanju njihove nadarjenosti na različnih področjih.

 

  • Prednost pri izboru imajo projekti, v katere so vključene zunanje inštitucije in izvajalci. Njihova vloga v projektu mora biti jasno opredeljena. Iz prijave mora biti tudi jasno, katere dejavnosti v projektu izvajajo zunanji sodelavci in inštitucije.

 

Gre za enotedenski program, ki vključuje različne dejavnosti. Program izvajamo večkrat. V projektu v letu 2019 sodelujejo:

+ Socialna akademija: direktor Matej Cepin bo imel delavnico »Moj korak naprej«. Vsebina te delavnice je odkrivanje osebnega poslanstva in vizije za današnji čas in za prihodnost

+ Študijsko raziskovalni center za družino: delavnico bo imela dr. Andreja Poljanec: odkrivanje moške in ženske vloge preko transferja v družini

+ Zavod živim: delavnico bo izvajala Katarina Nzabandora in sicer na temo, kako v polnosti živeti in pospeševati življenje

+Društvo Salezijanski mladinski center Maribor, izvajalka programa Sanja Obaha Brodnjak

 

  • Predstavljeni morajo biti dosedanji dosežki in rezultati projekta (sodelovanja na prireditvah, natečaji, tekmovanja, razstave, sodelovanje z lokalno skupnostjo, s strokovnimi združenji, nevladne organizacije, prostovoljstvo, mednarodno sodelovanje….).

 

Projekt poteka že več kot desetletje. Veliko dijakov se po končanem usposabljanju in vključitvi v to dejavnost aktivno vključi v različne projekte in nevladne organizacije. Ena takih zelo prepoznavnih je projekt prostovoljstva Summerjob, kjer dijaki pomagajo lokalnim prebivalcem. Ker projekt vključuje razvijanje različnih veščin in kompetenc pa se dosežki in rezultati projekta najbolj vidijo v uspehih dijakov na kariernem in osebnem področju.

 

  • Kako se bodo v delo na projektu lahko vključevali dijaki drugih šol (posamezniki; manjše skupine)?

 

V projekt se lahko vključijo vsi, vendar je omejitev 60 oseb na en program.

 

  • Katere kompetence, znanja in spretnosti v podporo karierni orientaciji razvijajo dijaki, ki sodelujejo v projektu?

 

Dijaki, ki sodelujejo v projektu razvijajo različne kompetence na področju odnosov, osebnostne rasti, sposobnosti izražanja in odločanja.

 

·       V okviru tega spoznavajo sebe in na podlagi preteklih izkušenj iščejo možnosti in načine svojega osebnostnega razvoja.

 

·       Spoznavajo zakonitosti moderne digitalne dobe in se opremljajo z veščinami, ki jim bodo pomagale uspešno živeti v tem svetu.

 

·       Razvijajo samozavest in samozaupanje s tem da prepoznavajo svoja močna področja in jih krepijo.

 

·       Učijo se prepoznavati svoje poslanstvo in se naučijo načinov, kako trenirati na področju osebnostne rasti.

 

               Mnenje vodje projekta/mentorja dejavnosti o tem, zakaj bi za program projekta SKOZ izbrali prav ta projekt/dejavnost.

 

Ta program se izvaja že vrsto let in mladim prinaša zelo dobre sadove pri karierni orientaciji in pri iskanju sebi primerne zaposlitve. Mladi, ki končajo ta program se bolje poznajo, so bolj samozavestni in pripravljeni na izzive šolanja in bodočega poklica. Pozneje večkrat navedejo prav ta program, kot eden izmed močnih spodbud, za to, da so v življenju uspeli.