Opis projekta

Inovacije in posel

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.

Inovacije in posel (IP)

 

Projekt IP bo nadarjene dijake usposobil za celovito izpeljavo inovativnega projekta v poslovni praksi.

Sodelujoči dijaki bodo spoznali celotno pot, ki jo tehnološko napreden produkt ali storitev opravi od ideje, snovanja prvega prototipa, zgodnjega testiranja trga, vzpostavitev prve prodajne mreže, pa vse do njegove množične izdelave in grajenju trdnih prodajnih poti. 

Projekt IP združuje znanja naravoslovno-tehniških področij z znanji prodaje, marketinga in organiziranja.

Dejstvo je namreč, da obstoječe analize poslovanja mladih in rastočih podjetij razkrivajo, da večina neuspešnih  produktov in storitev na trgu ne uspejo ravno zaradi manjkajočih podjetniških znanj. Povedano konkretno: projekti se v večini primerov zataknejo in posledično propadejo, ne zaradi manjkajočega tehnološkega znanja, temveč večinoma zaradi nepravilnih analiz trga (ali določeno rešitev trg sploh potrebuje, ali obstajajo že zadovoljivi substituti), zaradi neuspešnega grajenja prodajne mreže (iskanje partnerjev in načini predstavitve bodočim kupcem) ter zaradi neuspešnega grajenja ekipe, ki bo projekt realizirala in dolgotrajno vodila do poslovnih uspehov.

Zunanji izvajalci

Kot glavni zunanji partner projekta IP nastopa podjetje Inštitut 4.0, učenje prihodnosti, d. o. o.

Gre za vodilni zasebni izobraževalni center na področju IT in tehnike, ki več kot 500 mladih po vsej Sloveniji opremlja z znanji prihodnosti – v ospredju so to znanja iz področja STEM, ki pa jih tesno povezuje s poslovno prakso. Inštitut 4.0 poleg tega tesno sodeluje z več deset šolami po vsej Sloveniji, številnimi podjetji in mladimi mentorji, ki šele začenajo ali pa so ravnokar zakorakali v svojo karierno pot.

Osrednji cilj Inštituta 4.0 je mladim na praktičen in izkustven način ponuditi znanja prihodnosti (STEM področje) ter jih povezati s poslovno prakso, ki jim bo omogočila, da bodo njihova znanja uspešna tudi na trgu.

Projekt IP bo izveden pod vodstvom soustanovitelja Inštituta 4.0, Tilna Tomazina, magistra prava, in pa Mitja Rozmana, (skorajšnjega) magistra računalništva in matematike. Oba navedena sta pri svojem delovanju tesno prepletena z modernimi tehnologijami in poslovodenjem. Kot podporni sodelavci projekta pa bodo nastopali mladi mentorji Inštituta 4.0. To so mladi dijaki in pa študenti, ki s projektnim vodenjem podpirajo poučevanje mladih na omenjenih področjih in ki so se z izjemnimi dosežki na svetovni ravni (svetovna olimpijada v logiki, svetovna olimpijada v robotiki) že dokazali, kot izredno sposobni mladi tehnologi in vodje.

Cilji projekta

Cilji projekta IP so sledeči:

-        nadarjene mlade dijake aktivirati v konkretnem projektu (2 tehnološka projekta bosta predlagana s strani Inštituta 4.0, skupaj pa bomo izbrali katerega bomo izvajali. *prvi predlog je izdelava šolskega robota, ki bo uporaben za poučevanje robotike) ter tehnološko izpeljati projekt – od idejne zasnove do delujočega prototipa,

-        nadarjene dijake strukturirano poučiti o delovanju trga in jih izučiti o uporabi ekonomsko-poslovnih orodij, ki se v poslovnem vsakdanu uporabljajo pri analizi trga (izučitev v uporabi 3 vodilnih poslovnih orodij, ki so: SWOT analiza, CANVAS in metoda Porterjevih silnic konkurenčnosti),

-        izpeljava konkretnega prodora na trg, s končnim ciljem prodaje produkta potencialnim strankam.

Izpeljava projekta

Projekt IP bo potekal na sedežu Inštituta 4.0, na Parmovi 37 v Ljubljani. Pretežen del aktivnosti pa se bo izvajal na terenju - pri zunanjih partnerjih, podjetjih in poslovnih inkubatorjih.

Časovno bo projekt izpeljan v roku 6 mesecev, z možnostjo nadaljnjega dela nadarjenih dijakov v okviru prijavitelja projekta in dolgoročno z možnostjo naknadne zaposlitve dijakov (v okviru študentskega dela oz. projektno), v primeru zagnanosti in izkazanju izrednih sposobnosti za delo.

V projekt IP bo vključenih 3 – 10 nadarjenih dijakov.