Opis projekta

Pametno skladišče (SŠTSŠ)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

ČASOVNI OBSEG DEJAVNOSTI: 3. 9. 2018 do 27. 5. 2019.


ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: Izven časa rednega pouka, Litostrojska cesta 51, LJ in podjetje SIEMENS d. o.
o. (Toni Zupančič)


PREDVIDENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV NA ENI IZVEDBI: Trije kandidati.


CILJI DEJAVNOSTI: dijak se nauči programiranja industrijskih krmilnikov (TIA portal), načrtovanje in
izdelovanje elektronskega vezja, prepoznavanje kode, razvija algoritmično mišljenje, uporaba
senzorjev, zna analizirati delovanje elektronskih vezij, izdelava tehnične dokumentacije…


VSEBINE: Programirljive naprave, Uporaba električnih vezij in naprav, Uporaba krmilnih naprav,
Prenos in zapis informacij, Elektrotehnika, Mehatronika, Senzorji, Motorji


NAČIN IZVAJANJA: popoldanska dejavnost, dijak dela skupaj z šolskim in zunanjim mentorjem.


IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INŠTITUCIJ OZ.LOKALNE SKUPNOSTI: podjetje SIEMENS d. o. o. (Toni
Zupančič).