Opis projekta

Pametno ogledalo (SŠTSŠ)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

ČASOVNI OBSEG DEJAVNOSTI: 20. 9. 2017 do 26. 5. 2018.


ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: Izven časa rednega pouka, Litostrojska cesta 51, LJ in podjetje VERSARUM d.
o. o. (Mitja Gliha)


PREDVIDENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV NA ENI IZVEDBI: Trije kandidati.


CILJI DEJAVNOSTI: dijak se nauči programiranja mikrokontrolerja (Rasberry Pi) v programskem jeziku
C, načrtovanje in izdelovanje elektronskega vezja, razvija algoritmično mišljenje, uporaba programske
knjižnice, zna analizirati delovanje elektronskih vezij, izdelava tehnične dokumentacije…


VSEBINE: Programirljive naprave, Uporaba električnih vezij in naprav, Uporaba mikroprocesorskih
naprav, Prenos in zapis informacij, Elektrotehnika


NAČIN IZVAJANJA: popoldanska dejavnost, dijak dela skupaj z šolskim in zunanjim mentorjem


IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INŠTITUCIJ OZ.LOKALNE SKUPNOSTI: podjetje VERSARUM d. o. o. (Mitja
Gliha).