Opis projekta

Stroj za ekstruzijo plastike - Zavod 404 (2017/18)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

1.1 Predlog projekta

Dijaki bodo v okviru naloge pregledali obstoječe stroje za ekstruzijo plastike. Naprava zmlete plastične delce prek vrtečega polža in grelcev segreje in  pretopi v homogeno maso, ki jo je prek matrice ekstrudiramo v poljubno obliko. Dijaki bodo tekom projekta izdelali manjši model ekstruderja, v katerem bodo lahko reciklirali plastiko, ki jo bo prejšnja skupina zmlela, ali pa bodo uporabili že izdelane plastične pelete / granulate, ki jih je mogoče kupiti na trgu.


Cilj projekta je izdelava naprave za reciklažo plastike. V času, ko se plastični izdelki v nepopisnih količinah proizvajajo in trošijo opažamo vse večjo osveščenost uporabnikov za njihovo reciklažo. Nemalokrat pa se zgodi, da ustrezno ločena plastična embalaža v omejeni količini preide v nove ustrezno reciklirane izdelke.


Predelovalci plastike se največkrat odločajo za reciklažo v majhnem deležu. ‘’Svežemu’’ granulatu umetne mase dodajajo med 10 in 15% recikliranih materialov. Vzork za tako majhen odstotek je v nečistočah v recikliranem materialu, ki lahko močneje obrabijo precizne in drage stroje.


Z raziskovalno nalogo želimo dijake aktivno vključiti v raziskovalni proces v katerem bodo lahko razvijali lastno inovativnost, kreativnost in podjetnost, hkrati pa pridobili znanje in izkušnje, ki jih drugače pri klasičnem pouku ne bi mogli. Svoje delo bodo dijaki predstavili na spletni strani projekta in v publikaciji, ki jo bodo izdelali.


1.2 Število dijakov vključenih v projekt

Na projektu je sodelovalo 12 dijakov Gimnazije Vič.


1.3 Potek dela na projektu

Aktivnosti so se izvajale po pouku v prostorih Zavoda 404 in Gimnazije Vič in v prostorih drugih zunanjih institucij, ki so sodelovale pri aktivnostih. Ker so dijake precejšen del časa delali sami v delavnici smo njihov vložek časa ocenili glede na njihova področja. V povprečju so dijaki izvedli 3 ure dela na teden (precejšnji del tega predstavljajo delovne sobote in počitniško delo). Skupaj na dijaka je ocenjeno število ur dela 60 v celem šolskem letu.


1.4 Zunanje institucije, ki so sodelovale pri projektu

Zavod 404

Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za vakuumsko tehniko