Opis projekta

Podvodni jadralec - Zavod 404 (2017/18)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

1.1 Predlog projekta

Dijaški projekt zajema izdelavo podvodnega plovila za zajem okolskih parametrov vode (temperatura, slanost, tlak,...). Jadralec s pomočjo sistema za spreminjanje relativne gostote potaplja in dviguje do globine 250 m. Ko pripluje na površje, podatke prek radijskega sistema posreduje v bazo podatkov. Na jadralcu je nameščena tudi kamera, ki posname določene potope in jih shrani.

Na projektu sodelujeta dve šoli: Gimnazija Vič in Šolski center Ljubljana. Dijaki vsake šole k projektu prispevajo na svojih področjih, ki so v grobem razdeljena na sklopa elektrotehniko in programiranje ter strojništvo. Dijake v projekt vključujemo glede na njihove interese. Vsak sklop vsebuje delovne naloge in izzive, ki jih rešujejo manjše ekipe (2-3 dijaki).


Poleg tehnike dajemo velik poudarek tudi vodenju projekta in komunikaciji o projektu. Dijaki tako sami odločajo o nabavi komponente, imajo pregled nad sredstvi namenjeni materialu, prevozom in morebitnem oglaševanju. Sami pripravijo strategijo financiranja in nabave in izbirajo najprimernejše komponente, tudi glede na ceno.


Dijaki pripravijo tudi strategijo komuniciranja, ki vsebuje izdelavo spletne strani in načrt komuniciranja. Pri tem jim pomaga mentor, ki na Zavodu 404 ekipe izobražuje izključno na tem področju. V času projekta se dijaki tako naučijo predati informacijo o projektu, njihovem delu in ciljih na strnjen in koherenten način. To je še posebej velik izziv za dijake, ki so izrazito tehnično nadarjeni.


1.2 Število dijakov vključenih v projekt

V projekt je bilo vključenih 14 dijakov iz Gimnazije Vič.


1.3 Potek dela na projektu

Aktivnosti so se izvajale po pouku v prostorih Zavoda 404 in Gimnazije Vič in v prostorih drugih zunanjih institucij, ki so sodelovale pri aktivnostih. Ker so dijake precejšen del časa delali sami v delavnici smo njihov vložek časa ocenili glede na njihova področja. V povprečju so dijaki izvedli 3 ure dela na teden (precejšnji del tega predstavljajo delovne sobote in počitniško delo). Skupaj na dijaka je ocenjeno število ur dela 60 v celem šolskem letu.


1.4 Zunanje institucije, ki so sodelovale pri projektu

Zavod 404

Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za vakuumsko tehniko