Opis projekta

Sumo robot - zavod 404 (2017/18)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

V okviru mednarodnih robotskih tekmovanj bodo dijaki v šolskem letu  izdelali avtonomnega robota, ki bo znotraj izbranega območja (ringa) prepoznal nasprotnika in ga poskusil izriniti.

Pri delu jim bodo pomagali predvsem mentorji iz Fakultete za strojništvo in Fakultete za elektrotehniko, ter študenti iz obeh fakultet.


Pri delu se bodo osredotočili na izdelavo in krmiljenje mehanskih in električnih sklopov. S pomočjo mikrokrmilnika in senzorjev bodo izdelali preprosti zaznavni sistem, ki bo prepoznaval nasprotnika in ga poskusil izriniti, ne da bi tudi sam zapeljal iz ringa.


Z raziskovalno nalogo želimo dijake aktivno vključiti v raziskovalni proces v katerem bodo lahko razvijali lastno inovativnost, kreativnost in podjetnost, hkrati pa pridobili znanje in izkušnje, ki jih drugače pri klasičnem pouku ne bi mogli. Svoje delo bodo dijaki predstavili na spletni strani projekta in v publikaciji, ki jo bodo izdelali. Predvsem želimo dijakom prikazati, da je zasnova in izdelava avtonomnih sistemov odvisna od znanja izdelovlacev in spretnosti, ki jih lahko razvijejo v času projekta.


1.2 Število dijakov vključenih v projekt

V projekt je bilo vključenih 22 dijakov.


1.3 Potek dela na projektu

Aktivnosti so se izvajale po pouku v prostorih Zavoda 404 in v prostorih drugih zunanjih institucij, ki so sodelovale pri aktivnostih ter na obeh šolah. Ker so dijaki precejšen del časa delali sami v delavnici smo njihov vložek časa ocenili glede na njihova področja. V povprečju so dijaki izvedli 4 ure dela na teden (precejšnji del tega predstavljajo delovne sobote in počitniško delo). Skupaj na dijaka je ocenjeno število ur dela 80 v celem šolskem letu.


1.4 Zunanje institucije, ki so sodelovale pri projektu

Zavod 404

Fakulteta za strojništvo, Oddelek za mehatroniko

Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za alternativne vire