Opis projekta

Dirkalnik RPI - Zavod 404 (2017/18)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Projekt nagovarja predvsem dijake, ki jih zanimajo programiranje v programskem jeziku Python, ki omogoča krmiljenje vhodno izhodne logike mikroračunalnika. Dijaki bodo v projektu napisali programsko kodo, jo preizkusili in v celoti izdelali ohišje vozila z vsemi pripadajočimi aktuatorji in senzoriko.


Z raziskovalno nalogo želimo dijake aktivno vključiti v raziskovalni proces v katerem bodo lahko razvijali lastno inovativnost, kreativnost in podjetnost, hkrati pa pridobili znanje in izkušnje, ki jih drugače pri klasičnem pouku ne bi mogli. Svoje delo bodo dijaki predstavili na spletni strani projekta in v publikaciji, ki jo bodo izdelali. Predvsem želimo dijakom prikazati, da je zasnova in izdelava avtonomnih sistemov odvisna od znanja izdelovlacev in spretnosti, ki jih lahko razvijejo v času projekta.


1.2 Število dijakov vključenih v projekt

Pri projektu so sodelovali 3 dijaki Gimnazije Bežigrad.


1.3 Potek dela na projektu

Aktivnosti so se izvajale po pouku v prostorih Zavoda 404, Gimnazije Bežigrad in v prostorih drugih zunanjih institucij, ki so sodelovale pri aktivnostih. Ker so dijake precejšen del časa delali sami v delavnici smo njihov vložek časa ocenili glede na njihova področja. V povprečju so dijaki izvedli 3 ure dela na teden (precejšnji del tega predstavljajo delovne sobote in počitniško delo). Skupaj na dijaka je ocenjeno število ur dela 60 v celem šolskem letu.


1.4 Zunanje institucije, ki so sodelovale pri projektu

Zavod 404