Opis projekta

zajem in obdelava slike - Zavod 404 (2017/18)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Namen raziskovalne naloge je dijake seznaniti s sposobnostmi in omejitvami elektrotehničnih sistemov za zajem in obdelavo slike. Predvsem se bomo osredotočili na učenje računalniških algotirmov, ki omogočajo prepoznavanje vizualnih elementov in njihovo nadaljnjo obdelavo. Namen je izdelati algoritem s pomočjo programskega okolja LabView, ki bo na sliki našel in prepoznal vzorec, ter sprožil aktuator kot odziv na lego objekta.


Dijaki bodo v šolskem letu načrtovali in izdelali računalniški program in robota / sistem, ki se bo nanj odzival. Pri tem bodo uporabili mikrokrmilnik MYRIO.


Z raziskovalno nalogo želimo dijake aktivno vključiti v raziskovalni proces v katerem bodo lahko razvijali lastno inovativnost, kreativnost in podjetnost, hkrati pa pridobili znanje in izkušnje, ki jih drugače pri klasičnem pouku ne bi mogli. Svoje delo bodo dijaki predstavili na spletni strani projekta in v publikaciji, ki jo bodo izdelali. Predvsem želimo dijakom prikazati, da je zasnova in izdelava avtonomnih sistemov odvisna od znanja izdelovlacev in spretnosti, ki jih lahko razvijejo v času projekta.